Kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programma


Kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas uzdevums ir sekmēt pieminekļu izpēti, konservāciju un restaurāciju, kā arī citus ar pieminekļu aizsardzību saistītus pasākumus, nodrošinot līdzekļu sadali pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, lai glābtu lielāku mantojuma apjomu.Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

2018.gadā pieejams šāds finansējums:

  • Sabiedrisko organizāciju īpašumā/lietojumā esošu kultūras pieminekļiu izpētei, glābšanai un restaurācijai – 384 000,00 euro
  • Komersantu īpašumā/lietojumā esošu kultūras pieminekļiu izpētei, glābšanai un restaurācijai – 36 000,00 euro
  • Pašvaldību īpašumā/lietojumā esošu kultūras pieminekļiu izpētei, glābšanai un restaurācijai – 165 000,00 euro

Aicinām finansējumam pieteikties savlaicīgi, ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, kā arī nelielo pieejamā finansējuma apjomu. Pirms pieteikuma iesniegšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka pievienota visa lūgtā dokumentācija. Tas būtiski paātrinās lēmuma pieņemšanu.

Papildus informācija: agnese.rupenheite@mantojums.lv, 67326602

Informācija par programmas izpildi:

2018. gads - piešķirtais finansējumums līdz 31.07.2018. (excel)

2017. gads

2016. gads 
2015. gads
2014. gads
2013. gads