Milānā atklāts Eiropas Kultūras mantojuma gads

Milānā atklāts Eiropas Kultūras mantojuma gads

Kas ir kultūras mantojums un ko no tā gūstam? Vai mūsdienās radītās vērtības ir kultūras mantojums? Kas būs kultūras mantojums pēc 100 gadiem? Kādai jābūt kultūras mantojuma pārvaldības sistēmai? Kas ir vietas un objekti, kas stāsta par Latvijas Republikas veidošanos?

7. decembrī Milānā atklāts Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Tā ir Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes iniciatīva, nolūkā veicināt Eiropas kultūras mantojumu kā vērtību sabiedrībai, dalīties ar to kā kopīgu resursu, veidot izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, stiprināt piederības sajūtu kopīgai Eiropas telpai, kā arī pievērst uzmanību kultūras mantojuma saglabāšanas aktuālajiem jautājumiem. Gada laikā daudzi notikumi visā Eiropā būs veltīti tam, lai Eiropas kultūras mantojums tiktu sargāts, saudzēts, lietots, izprasts un popularizēts vispiemērotākajos veidos. 

Latvijas nacionālais Eiropas Kultūras mantojuma gada koordinators ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Viens no Eiropas Kultūras mantojuma gada galvenajiem notikumiem visā Eiropā būs Eiropas kultūras mantojuma dienas, kas Latvijā 2018. gadā būs veltītas Latvijas valsts dibināšanai un attīstībai un norisināsies septembra trešajā nedēļas nogalē. Eiropas dienā – 9. maijā īpašā pasākumu programma piedāvās iepazīt Latvijas kultūras mantojuma saiknes ar Eiropas kustībām un durvis vērs ar starptautisko finansējumu atjaunoti kultūrvēsturiski objekti. Visa gada garumā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pievērsīs kultūras mantojumam 21. gs. – diskutējot par izmaiņām kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmā un mūsdienās radītu vērtību saglabāšanas jautājumiem.

Iniciatīvu rīkot pasākumus izrādījušas vairākas sabiedriskās organizācijas, kultūras pieminekļu īpašnieki un valsts institūcijas. Ikviens var pieteikt savu pasākumu Eiropas kultūras mantojuma gada programmai, aizpildot pieteikuma formu mājaslapā www.mantojums2018.lv, kur būs pieejama informācija par Eiropas Kultūras mantojuma gada pasākumiem Latvijā.  

Papildus informācija:

Eiropas Komisijas Paziņojums presei Sākas Eiropas Kultūras mantojuma gads 2018
Eiropas Kultūras mantojuma gads (2018) — jautājumi un atbildes  

Alma Kaurāte
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste
67326602, alma.kaurate@mantojums.lv
www.mantojums2018.lv