Semināra "Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā" prezentācijas un rezolūcija

Semināra "Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā" prezentācijas un rezolūcija

12. septembrī  sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā  Turaidas muze jrezervātā norisinājās šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienas noslēdzošais pasākums  - seminārs „Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā”.  

Semināra rezulūcija

Semināra prezentācijas

Juris Dambis, Dr. arch.,Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Ainavas nozīme kultūras mantojuma saglabāšanā 

Pēteris Šķiņķis, Dr. geogr. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Plānošanas pieejas šodien, vērtību saglabāšana un veidošana

Kamila Gijona (Camille Guyon), Grandes Sites de France tīkls
Kultūrainavas integrēta plānošana: Francijas Grandes Sites piemērs

Dace Granta, Vides un reģionālās attīstības ministrija
Mainīgā ainava - kā varam to ietekmēt?

Inguna Jekale, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Kultūrvēsturiskā ainava un plānošana – prakse un iespējas

Katrīna Kukaine, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Ainavas saglabāšanas/ pārveidošanas izvērtēšana kultūras pieminekļu aizsardzībā 

Māra Liepa-Zemeša, Pilsētvides attīstības pārvaldes Teritorijas  plānojuma nodaļas vadītāja vietniece
Rīgas piemērs 

Jana Jākobsone, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības  nodaļas vadītāja un pilsētas arhitekte
Kaspars Rasa, Kuldīgas attīstības aģentūras direktors
Kuldīgas piemērs