Izsludināta projekta ideju priekšatlase nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai, aizsardzībai un attīstībaiŠodien, 14.jūlijā Latvijas Republikas Kultūras ministrija (KM) oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” izsludinājusi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (turpmāk – specifiskais atbalsts) projektu ideju priekšatlasi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.322 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” 21.punktā noteiktā projektu iesniedzēju saraksta izveidi.

 

Specifiskā atbalsta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta idejas iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde.

Lai nodrošinātu teritorijas efektīvu sociālekonomisko attīstību, projekta idejas ietvaros ir paredzēta sadarbība starp vairākām pašvaldībām. Projekta idejas iesniedzējs kā sadarbības partneri var piesaistīt pašvaldību, pašvaldības iestādi, pašvaldības kapitālsabiedrību, plānošanas reģionu, biedrību, nodibinājumu, reliģisku organizāciju, juridisku vai komercreģistrā reģistrētu fizisku personu, komersantu vai valsts pārvaldes iestādi, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā atrodas kultūras vai dabas mantojuma objekts, kurā plānotas investīcijas.

Projekta ideju iesniegšanas termiņš: no 2016.gada 14.jūlija līdz 2016.gada 1.septembrim.

Kultūras ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā „Fondi un investīcijas” iespējams lejuplādēt:

  • Kultūras ministrijas 2016.gada 12.jūlija nolikumu Nr. Nr.2.5.-4- 28 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlases vērtēšanas komisijas nolikums”;
  • Kultūras ministrijas 2016.gada 12.jūlija vadlīnijas Nr.2.5.-4- 29 „Projekta idejas veidlapas izstrādes vadlīnijas darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasei”;
  • u.c. projekta idejas sagatavošanai nepieciešamos materiālus.

Projekta ideju KM var iesniegt:

  • personīgi darba dienās no 8:30 – 12.00; 12:30 – 16:00, K.Valdemāra ielā 11 a, Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  • nosūtot pa pastu līdz projekta ideju iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
  • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv.

Plašāka informācija par specifisko atbalstu pieejama Kultūras ministrijas tīmekļvietnē.

Ar  Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” var iepazīties ŠEIT.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecāko referenti Linda Krūmiņu (e-pasts:linda.kruminakm.gov.lv, tel.67330319). 

Avots: Kultūras ministrijas mājaslapa