Pieteikumu termiņš dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās pagarināts līdz 30. martam

Pieteikumu termiņš dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās pagarināts līdz 30. martam

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija aicina dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās pieteikt un rīkot izzinošus, sabiedrību iesaistošus pasākumus, kas atklāj telpiskajā vidē identificējamas vērtības – vietas, kas glabā Latvijas vēsturei nozīmīgu notikumu un ievērojamu personu darbības liecības. Pieteiktās vēsturisku notikumu vietas var būt saistītas ar nozīmīgiem notikumiem Latvijas teritorijā, kas ietekmējuši tās vēsturiskās attīstības gaitu, tostarp kultūras un sabiedrisko kustību (biedrību, organizāciju u.tml.) izveidošanos un darbību, kultūras darbinieku dzīves un darba vietas, zinātnes, izglītības, amatniecības, lauksaimniecības un rūpniecības attīstību, karadarbību un ar to saistītām norisēm, pretošanās kustību vai citiem vēsturiskiem notikumiem.

Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi Latvijā norisināsies no 9.-10. septembrim. Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tās aizsākušās 1984. gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos un kopš 1999. gada kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 valstis, kas ir pievienojušās Eiropas Kultūras Konvencijai.

Informācija Eiropas kultūras mantojuma dienu rīkotājiem
Pieteikuma veidlapa

Iesakām izmantot arī Valsts kanceleja sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtu sagatavoto informatīvo materiālu “Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos”.

Papildus informācija:
Alma Kaurāte-Java
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste
67326602, alma.kaurate-java@mantojums.lv