Budžets


Amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018. gadā: janvārī, februārī, martāaprīlī, maijājūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī