Iepirkumi


Šajā sadaļā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu tiek publicēti iepirkumi:

• Piegāžu un pakalpojumu līgumiem sākot no EUR 10 000;
• Būvdarbu līgumiem sākot no EUR 20 000

Saskaņā ar PIL 39. pantu un tā pārejas noteikumu 3. punktu pasūtītājiem visām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas, sākot ar 01.04.2018., jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana. Līdz ar to piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas ekonkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā par e-konkursu apakšsistēmas izmantošanu pasūtītājam jāvēršas Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentā, kontaktinformācija: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=1&systemCode=CORE. Apmācības video pieejams: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/

Iepirkuma priekšmets un prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkumu priekšmetu, jautājumi un atbildes

Iepirkuma numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma rezultāts

Piegādātāja nosaukums, līgumcena (EUR, bez PVN), līguma izpildes termiņš

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Drukas pakalpojumi Pārvaldes sagatavotajiem izdevumiem”

Nolikums

NKMP 2018/9

23.11.2018. 

04.12.2018.

plkst. 11.00

 Lēmums  

 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “3D skenēšanas darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu fiksēšanai”

Nolikums

NKMP 2018/8

 29.10.2018.

09.11.2018.

plkst. 11.00

 Lēmums   Līgums 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Remonta un restaurācijas darbi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dzīvojamo ēku komplekss” (valsts aizsardzības Nr. 6544) daļā, Mazā Pils iela 17, 19, 21, un Pils iela 20, 22”

Nolikums

NKMP 2018/7

 28.08.2018.

10.09.2018.

plkst. 11.00

 Lēmums  

SIA “Warss+”; EUR 32809,70; izpildes termiņš 16.11.2018.

Līgums

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Remonta un restaurācijas darbi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dzīvojamo ēku komplekss” (valsts aizsardzības Nr. 6544) daļā, Mazā Pils iela 17, 19, 21, un Pils iela 20, 22”

Nolikums

Jautājumi un atbildes  (17.08.2018.)

Jautājumi un atbildes (21.08.2018.)

NKMP 2018/6

16.08.2018.

27.08.2018.

plkst. 11.00

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta

 

Atklāts konkurss “3D skenēšanas darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu fiksēšanai”

Nolikums (aktualizēts 02.07.2018.)

VKPAI 2018/5

06.07.2018.

27.07.2018.

plkst. 11.00

 Lēmums

Ziņojums

Līgums

 SIA “SV SOLUTIONS”; EUR 22 735,90; izpildes termiņš: 01.12.2018

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi”

Nolikums

Jautājumi un atbildes (05.04.2018.)

VKPAI 2018/4

 29.03.2018.

12.04.2018.

plkst. 11.00.

 Lēmums

Līgums

SIA “LATVIA TOURS”;

EUR 40 000,00;

3 gadi no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līgumcenas izlietojumam

Atklāts konkurss “3D skenēšanas un 3D modelēšanas (1 objektam) darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai”

Nolikums

VKPAI 2018/3

 08.03.2018.

29.03.2018.

plkst. 11.00.

 

 Lēmums

Ziņojums par procedūru

Līgums

SIA "SV SOLUTIONS"; EUR 72969,65 (bez PVN); izpildes termiņš 01.11.2018.

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Degvielas iegāde Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vajadzībām”

Nolikums

VKPAI 2018/2

20.02.2018.

05.03.2018.

plkst. 11.00.

 Lēmums

Līgums

SIA "Circle K Latvija",

39 714,07 EUR 

2 gadi no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līgumcenas izlietojumam

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Degvielas iegāde Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vajadzībām”

Nolikums

VKPAI 2018/1

08.02.2018.

19.02.2018.

plkst. 11.00.

Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu  

PIL 9.p. 3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Jēzus luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.6625) esošā stāvokļa fiksēšanai

Nolikums

VKPAI 2017/5

22.11.2017.

04.12.2017.

 plkst. 11.00.

Lēmums

Līgums

SIA “SV Solutions”, EUR 8 250,00 (bez PVN), līguma izpildes termiņš 21.12.2017. 

PIL 9.p. Uzmērīšanas darbi ar 3D skenēšanas un fotogrammetrijas metodi un ģeofizikālās apsekošanas darbi ar radiolokācijas metodi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu (pilsdrupu) esošā stāvokļa fiksēšanai

Nolikums

VKPAI 2017/4

05.10.2017.

18.10.2017.

 plkst. 11.00.

Lēmums

Līgums

SIA “SV Solutions”

EUR 27 200,00 (bez PVN)

15.12.2017.

Atklāts konkurss “3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai”

Nolikums

VKPAI 2017/3

03.10.2017.

24.10.2017.

 plkst. 11.00.

Ziņojums par iepirkuma procedūru

Lēmums

Līgums

SIA “SV Solutions”

EUR 54 200,00 (bez PVN)

15.12.2017.

Atklāts konkurss “3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai”

Nolikums (precizēts 20.07.2017.)

Jautājumu un atbildes (21.07.2017.)

Jautājumi un atbildes (25.07.2017.)

Jautājumi un atbildes (28.07.2017.)

Jautājumi un atbildes (02.08.2017.)

Paziņojums par atvēršanas sanāksmes atcelšanu (04.08.2017.)

Jautājumi un atbildes (07.08.2017.)

VKPAI 2017/2

20.07.2017.

10.08.2017. 

plkst. 11.00

(Paziņojums par termiņa pagarinājumu)

Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu

 

 

2016. gads

Iepirkuma priekšmets un prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkumu priekšmetu, jautājumi un atbildes

Iepirkuma numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma rezultāts

Piegādātāja nosaukums, līgumcena (EUR, bez PVN), līguma izpildes termiņš

PIL 8.2 p. “Logu izgatavošana, uzglabāšana un piegāde”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI 2016/11

09.12.2016.

20.12.2016 plkst. 12.00

Lēmums

Līgums

 

PIL 8.2 p. “Viena mikroautobusa operatīvais līzings (noma) Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI

2016/10

05.12.2016.

16.12.2016 plkst 13.30

 Lēmums

Līgums

 

PIL 8.2 p. “Viena mikroautobusa operatīvais līzings (noma) Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI

2016/9  

24.11.2016.

05.12.2016. plkst 12.00

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

 

PIL 8.2 p. “Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra datu migrācija un programmēšanas darbi”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI 2016/8

28.10.2016.

09.11.2016.

līdz

plkst 12.00

 Lēmums

Līgums

 26.12.2016.

PIL 8.2 p. “Remonta un restaurācijas darbi ēku kompleksā “Trīs brāļi” Mazajā Pils ielā 17, 19, 21 un Pils ielā 20,22”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI 2016/7

26.10.2016.

07.11.2016.

līdz

plkst 12.00

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

 

PIL 8.2 p. "Lielo kapu Senču ielai piegulošās teritorijas ģeofizikālā apsekošana ar radiolokācijas metodi un datu pēcapstrāde”

Nolikums
Pielikums 

VKPAI 2016/6

19.10.2016.

31.10.2016.

līdz
plkst.12.00

Lēmums

Līgums

 

SIA "SV SOLUTIONS",

18 860,00, 05.12.2016.

PIL 8.2 p. ”Drukas pakalpojumi Inspekcijas sagatavotajiem izdevumiem”

Nolikums

VKPAI 2016/5

10.08.2016.

23.08.2016.

līdz
plkst.12.00

Lēmums

 Līgums

SIA "GR ART & PRINT"
3265,00 
Līdz saistību pilnīgai izpildei.

PIL 8.2 p. ”Rīgas Grebenščikova lūgšanu nama ikonostasa 3D skenēšanas darbi un datu pēcapstrāde”

Nolikums

VKPAI 2016/4

10.08.2016.

23.08.2016. 

līdz 

plkst. 12:00

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

 

PIL 8.1.p. “Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskā inventarizācija”

Nolikums

VKPAI 2016/3

26.05.2016.

10.06.2016.

līdz

plkst. 12:00

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

 

Atklāts konkurss “3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI 2016/2

31.05.2016.

19.07.2016.

līdz plkst 12.00 

Lēmums

Līgums 

Lēmums par izmaiņām

Līguma pielikums

 SIA "SV Solutions"

50 500,00

31.10.2016

PIL 8.²p.  "Jauna automobiļa operatīvais līzings (noma) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vajadzībām

Nolikums

VKPAI 2016/1

15.01.2016.

 

01.02.2016.,

līdz plkst.11.00

Lēmums

Līgums

SIA „TRANSPORENT”

28 441.18

60 (sešdesmit) mēneši

Saskaņā ar PIL 39. pantu un tā pārejas noteikumu 3. punktu pasūtītājiem visām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas, sākot ar 01.04.2018., jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana. Līdz ar to piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas ekonkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā par e-konkursu apakšsistēmas izmantošanu pasūtītājam jāvēršas Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentā, kontaktinformācija: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=1&systemCode=CORE. Apmācības video pieejams: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/