Par rezerves elektrostacijas pie Bābelītes ezera kultūrvēsturisko vērtību

Par rezerves elektrostacijas pie Bābelītes ezera kultūrvēsturisko vērtību

Piektienas, 3. marta, LTV7 ziņu sižetā izskanēja informācija, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sniegusi atzinumu, ka Stratēģiskās rezerves dīzeļelektrostacijas paliekas Rīgā, Pakalniešu ielā 25 ir bez kultūrvēsturiskas vērtības.

Informējam, ka saņemot Rīgas domes Īpašuma departamenta lūgumu sniegt informāciju, vai Stratēģiskās rezerves dīzeļelektrostacijas paliekas Rīgā, Pakalniešu ielā 25, ir kultūras piemineklis un vai būtu jānodrošina to saglabāšana un aizsardzība, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija izvērtēja jautājumu Kultūras pieminekļu uzskaites komisijā, kā arī pieaicināja ekspertus no AS Latvenergo Enerģētikas muzeja un Latvijas industriālā mantojuma fonda. Tika secināts, ka būvēm ir ievērojama kultūrvēsturiskā nozīme, tomēr, karadarbība un objekta vēlākā izmantošana ir radījusi ievērojamus oriģinālās substances zudumus, līdz ar to pēc diskusijām komisijā, tomēr tika pieņemts lēmums, ka objekts neatbilst valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusam. Ņemot vērā saglabājušos būvapjomus un to tehnisko noturību kā alternatīvu objekta pilnīgai demontāžai, inspekcija 27.01.2015. vēstulē Rīgas domes īpašuma departamentam rosināja veikt būvju drošības ekspertīzi un nojaukt tikai dzīvību apdraudošās konstrukcijas, kā arī veikt pazemes komunikāciju noslēgšanu, izskatot iespēju elektrostacijas paliekas izmantot kā apskates, tūrisma un izklaides objektu.

Stratēģiskās rezerves dīzeļelektrostacija (K elektrostacija) pēc AS Latvenergo datiem nodota ekspluatācijā 1939. gadā un bija paredzēta kā rezerves elektroenerģijas apgādes avots, kas nepieciešamības gadījumā varētu apgādāt ar elektroenerģiju Rīgas pilsētu. 1944. gadā tā saspridzināta. 2015. gadā no tās bija saglabājušās divu monolīta dzelzsbetona konstrukciju paliekas, domājams, būves degvielas uzglabāšanai, ar apaļas dzelzsbetona konstrukcijas augšējo segumu, kā arī divas hidrotehniskas būves, kas savieno "K elektrostaciju" ar Bābelītes ezeru un vairākas pazemes komunikācijas.

 

(Ziņa papildināta 06.03.2017. ar pirmo teikumu)

Informāciju sagatavoja:

Alma Kaurāte-Java
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste
67326602, alma.kaurate-java@mantojums.lv