Novēršot ugunsgrēka sekas, Piņķu baznīcas tornis jāatjauno sākotnējā stāvoklī

Novēršot ugunsgrēka sekas, Piņķu baznīcas tornis jāatjauno sākotnējā stāvoklī

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, apsekojot Piņķu Sv. Jāņa baznīcu pēc ugunsgrēka, konstatējusi, ka torņa smailes koka konstrukciju virskārta pārogļojusies apmēram 1 cm biezumā, savukārt torņa mūra daļa un starpstāvu koka pārsegumu konstrukcijas līdz zvanu krēsla līmenim ir apmierinošā stāvoklī un galvenokārt cietušas no ugunsgrēka dzēšanas radītā mitruma. Tā kā konstrukcijas ir no masīvas koksnes, vizuāli vērtējot, efektīvais šķērsgriezums ir pietiekams, lai nodrošinātu smailes telpisko noturību. Baznīcas pamatapjomam rietumu pusē bojāts un fragmentāri zudis jumta segums.

Novēršot ugunsgrēka sekas, Piņķu baznīcas tornis jāatjauno sākotnējā stāvoklī. Turpmāk veicamie nozīmīgākie darbi ir telpu attīrīšana no izdeguļiem un liekā mitruma savākšana. Ar pietiekamu gaisa apmaiņu jānodrošina pakāpeniska konstrukciju žūšana un jānovērš pelējuma veidošanās. Nekavējoties jānosedz bojātais jumts, kā arī torņa smailes daļas konstrukcijas, lai pasargātu baznīcu no nokrišņiem. Lai noteiktu konstrukciju nestspēju un telpisko noturību, un lemtu par to saglabāšanas iespējām un pastiprināšanas nepieciešamību, jāveic detalizēta smailes daļas konstrukciju tehniskā apsekošana, torņa konstrukciju uzmērīšana un fotofiksācija. Pēc tehniskās apsekošanas secinājumiem un ieteikumiem, torņa daļas konstrukciju pastiprināšanai vai atjaunošanai jāizstrādā projekta dokumentācija.

Tā kā ugunsgrēks izcēlies pie torņa izvietoto sastatņu zonā, savukārt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauja darbiem baznīcas tornī nav saņemta, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir pieprasījusi paskaidrojumus no būvnieka un draudzes. 

Kā ziņots, 2018. gada Sakrālā mantojuma programmā Piņķu baznīcas jumta atjaunošanai piešķirti 70 000 EUR. Jumta atjaunošanas darbus būs iespējams pabeigt, neskatoties uz ugunsgrēku tornī.

Piņķu baznīca celta 1871.-1874. gadam pēc Rīgas pilsētas arhitekta Johana Daniela Felsko projekta blakus iepriekšējai koka baznīcai. Baznīca pārējo vidū izceļas ar izkopto, luterāņu baznīcām tradicionālo apjoma telpisko risinājumu, dekoratīvo detaļu un būvformu saskaņu, kurā valda atturība, gaume un stila izjūta, kā arī ar veiksmīgo iesaisti ainavā un apkārtējā kultūrvidē.

 

Foto: D. Barbars