A. Pupiņa arheoloģisko senlietu kolekcija nodota Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam

A. Pupiņa arheoloģisko senlietu kolekcija nodota Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam

Šī gada jūnijā mūžībā aizgāja arheoloģisko senlietu kolekcionārs un meklētājs Andris Pupiņš (1944), kurš kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem, apceļojot arheoloģiskās senvietas, galvenokārt Daugavas krastos, savācis nozīmīgu arheoloģisko senlietu kolekciju, ko veido vairāki simti dokumentētu un uzskaitītu atradumu. Tieši rūpīgi veiktā senlietu atradumu vietu fiksācija ir šīs kolekcijas nozīmīgākā vērtība. Senlietu dokumentēšanas un zīmēšanas pamatiemaņas A.Pupiņš kā skolnieks un students apguvis, piedaloties arheoloģiskajos izrakumos Oliņkalnā (1959) un Mārtiņsalā (1966). Nelielu daļu atradumu A. Pupiņš jau iepriekš bija nodevis Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, kamēr pārējie atradumi atradās viņa privātkolekcijā. 

2013. gadā stājās spēkā grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kas nosaka, ka „arheoloģiskās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas senlietas (ar datējumu līdz 17.gadsimtam ieskaitot) pieder valstij, un tās glabā publiskie muzeji. Šis noteikums neattiecas uz senlietām, par kurām līdz 2013.gada 30.martam persona ir paziņojusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai”.  Tā kā A.Pupiņš par savu kolekciju paziņojumu neiesniedza, tās tālākais liktenis kļuva neskaidrs. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Centra iecirkņa darbiniekiem un mantiniekiem vienojās par kultūrvēsturisko vērtību nodošanu valstij. 2016. gada 29. augustā, piedaloties mantiniekam, kolekcija no A. Pupiņa pēdējās dzīves vietas tika pārvesta uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, kura krājumam tā būs nozīmīgs Latvijas senākās vēstures avotu papildinājums.

Inspekcija izsaka pateicību visiem, kas sekmēja kolekcijas nonākšanu Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Diemžēl, pārņemot kolekciju, dzīvoklī redzētais nerada pārliecību, ka pārņemtas visas kolekcijā bijušās senlietas, tādēļ Inspekcija aicina visus, kuriem ir zināma vēl kādu kolekcijas priekšmetu atrašanās vieta, par to informēt Inspekciju.