Līdz 30. septembrim aicina pieteikties koka konservācijas tehnoloģijas kursiem Norvēģijā

Līdz 30. septembrim aicina pieteikties koka konservācijas tehnoloģijas kursiem Norvēģijā

2018. gada pirmajā pusē 18. reizi notiks „Starptautiskie koka konservācijas tehnoloģijas kursi” ar mērķi veicināt izpratni par koka konservāciju un izpēti šajā jomā. Kursi tiek rīkoti reizi divos gados un paredzēti profesionāļiem ar vismaz trīs gadu pieredzi restaurācijā un ietver tiešsaistes lekcijas un klātienes darbnīcas četru nedēļu garumā Oslo. Kursus organizē Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM) sadarbībā ar Norvēģijas Kultūras mantojuma direktorātu un Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitāti. Kursi ir bezmaksas un to apmeklētāji, nokārtojot eksāmenu, saņem 15 augstskolas kredītpunktu (ECTS).

2012. gadā kursos piedalījās līdz šim vienīgais dalībnieks no Latvijas – Jānis Pelsis no Kalnciema kvartāla „Koka arhitektūras centra”. Novērtējot kursos iegūto pieredzi, Jānis apkopo: „Šis laiks Norvēģijā pavēra plašāku skatu uz pasaulē kā arī restaurācijas nozarē notiekošo. Kursu laikā pieredzē dalījās divdesmit valstu speciālisti, kas strādā šajā nozarē – arhitekti, muzeju darbinieki, restauratori, amatnieki, u.c. Pateicoties pieredzes apmaiņai starp kursu organizatoriem, pasniedzējiem un studentiem, izdevās pilnveidot un uzkrāt jaunas zināšanas par un ap restaurāciju un koka konservāciju. Neatsverama bija jaunu kontaktu nodibināšana, ja būtu tāda iespēja, noteikti uz kursiem dotos vēlreiz.”

Kursi notiek angļu valodā, pieteikšanās kursiem līdz 30. septembrim. Vairāk informācijas http://www.riksantikvaren.no/en/Wood-Conservation-Course. Ziņojums un 2016. gada kursu izvērtējums pieejams šeit https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2427083.

 

Vairāk informācijas:

http://www.iccrom.org/wood-conservation-technology-icwct-2018/
http://www.riksantikvaren.no/en/Wood-Conservation-Course