Apstiprinās jauno maksas pakalpojumu cenrādi

Apstiprinās jauno maksas pakalpojumu cenrādi

Noteikumu projekts “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis” izstrādāts, ņemot vērā grozījumus tiesību aktos, kas reglamentē inspekcijas sniegtos pakalpojumus un pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu, kas noteic, ka inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi nepieciešams apstiprināt Ministru kabinetā. Cenrādis sagatavots, ievērojot principu, ka maksa par publisko pakalpojumu nepārsniedz Inspekcijas funkciju veikšanai nepieciešamo izdevumu apjomu. 

Projektā noteiktās publisko maksas pakalpojumu cenas ir vienādas vai pat zemākas par līdzīgu pakalpojumu cenām citās iestādēs. Turpmāk atšķirsies maksa par izziņu kultūras priekšmetu izvešanai atkarībā no priekšmetu skaita. Tiks piemērota arī 50 % atlaide politiski represētām personām, kā arī, ja pieprasītā informācija personai vai institūcijai nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai pēc pamatota iesnieguma saņemšanas. Cenrādī precizēta arī maksa par elektrografiskajām kopijām, nosakot to atkarībā no dokumenta vecuma (pirms vai pēc 1940. gada), formāta (A3, A4) un tā, vai kopija melnbalta, vai krāsaina. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izziņa kultūras priekšmetu izvešanai ir dokuments, kuru var saņemt, lai atvieglotu muitas formalitāšu kārtošanu, izvedot priekšmetu, kura izvešanai nav nepieciešama atļauja. Gadā inspekcija izsniedz nedaudz vairāk nekā simts šādu izziņu, veic ap 10 mākslas priekšmetu ekspertu izbraukuma pakalpojumus, izgatavo apmēram 730 inspekcijas arhīva dokumentu elektrografiskās kopijas un 1320 inspekcijas arhīva dokumentu digitālās kopijas (skenēšana).

Atļauja kultūras priekšmetu izvešanai ir vienīgais inspekcijas pakalpojums, kas ar normatīviem aktiem noteikts kā obligāta prasība un par kuru jāmaksā valsts nodeva, savukārt tādi pakalpojumi kā darbu atļaujas izsniegšana, izziņas par ēkas statusu sagatavošana, restaurācijas kvalifikācijas novērtēšana ir bezmaksas.  

Attēls: Pixaby