Atklāts Eiropas Kultūras mantojuma gads

Atklāts Eiropas Kultūras mantojuma gads

Eiropas Kultūras mantojuma gadā uzmanības centrā ir kultūras mantojums, tā daudzveidība un vērtības. Šogad ikviens ir aicināts iesaistīties, lai kultūras mantojums ir labāk sargāts, novērtēts, saudzēts, lietots un izprasts.

Eiropas Kultūras mantojuma gads ir Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes iniciatīva nolūkā veicināt izpratni par Eiropas kultūras mantojumu kā vērtību sabiedrībai, dalīties ar to kā kopīgu resursu, uzlabot zināšanas par kopējo vēsturi un vērtībām, stiprināt piederības sajūtu Eiropai, kā arī pievērst uzmanību kultūras mantojuma saglabāšanas aktuālajiem jautājumiem.

Kultūras mantojums veido mūsu identitāti un ietekmē ikdienas dzīvi. Mēs izjūtam tā klātbūtni Eiropas pilsētās, dabas ainavās un arheoloģiskajos objektos. Tas atrodams ne tikai literatūrā, mākslā un priekšmetos, bet arī no senčiem saglabātajās amatniecības prasmēs, pasakās, ko stāstām bērniem, ēdienā, ko baudām kopā ar citiem, un filmās, kuras skatāmies un kurās atpazīstam sevi.

 

Latvijā nacionālais Eiropas Kultūras mantojuma gada koordinators ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Tomēr Mantojuma gada iniciatīvas nav saistītas tikai ar kultūras pieminekļiem. Tās raksturo kultūras mantojuma daudzveidību un sabiedrības vēlmi iesaistīties kultūras mantojuma izzināšanā, saglabāšanā, novērtēšanā, kā prieku un gandarījumu, ko sniedz kultūras mantojums.

Ikviens var pieteikt savu iecerēto Mantojuma gada notikumu īpaši šādam nolūkam izveidotā mājas lapā. Pēc tam, kad izvērtēta ieceres atbilstība Mantojuma gada mērķiem, pasākumu iekļauj kopējā Mantojuma gada programmā.

Šobrīd Latvijas kalendārā iekļauti 28 Mantojuma gada notikumi, no kuriem atsevišķi ir seriāli, iekļaujot vairākas notikumu vietas un ilgāku laiku, piemēram, jau uzsāktais tautas deju ansambļa "Zelta sietiņš" un vokālā ansambļa "Momo" koncertu cikls “Latvijas bērni izdejo un izdzied Eiropu", vai maijā uzsākt plānotā Baltijas piļu un muižu apceļošanas akcija, kā arī Turaidas muzejrezervāta pasākumu kopums “Personības ieguldījums kultūras mantojuma saglabāšanā”.

Viens no centrālajiem Eiropas Kultūras mantojuma gada notikumiem būs kultūras mantojumam veltītā Eiropas diena 9.maijā, kad durvis vērs kultūras pieminekļi, kas atjaunošanai saņēmuši Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Akcijā “Atpakaļ uz skolu” šogad īpaši iesaistīsies tieši kultūras mantojuma eksperti, dodoties uz savām skolām, lai stāstītu par savu darbu un kultūras mantojuma nozīmi.

9.maijā īpašā akcijā aicina iesaistīties Europa Nostra prezidents Placido Domingo. Atzīmējot Eiropas Kultūras mantojuma gadu, pasaulē pazīstamais operdziedātājs aicina izpildīt Odu priekam sev nozīmīgā mantojuma vietā un 9.maijā dalīties ar to sociālajos tīklos. Iespaidīgākos izpildījumus plānots demonstrēt Eiropas Kultūras mantojuma samitā Berlīnē, jūnija vidū.

2018. gada Eiropas Kultūras mantojuma dienas būs Eiropas lielākais Mantojuma gada pasākums, tā ietvaros visā Eiropā plānoti ap 70 000 pasākumu. Latvijā Mantojuma dienas notiks laikā no 14.-16.septembrim. Mūsu valsts simtgadei par godu visā Latvijā notiks 100 pasākumi, kas veltīti Latvijas kā nacionālas valsts veidošanai un pastāvēšanai.

Latvijas Piļu un muižu asociācija un Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācija aicina iedzīvotājus un īpaši jauniešus piedalīties Atvērto durvju dienās Latvijas pilīs un muižās, kas notiks 2018.gada 24.-25.maijā.   Šajā laikā skolēni tiek aicināti piedalīties aizraujošā konkursā “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai” un iegūt iespēju savai klasei rīkot neaizmirstamu klases vakaru kādā no Latvijas vēsturiskajām ēkām.

Mantojuma gadam būs veltīts 48. tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2.jūnijā, savukārt Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts 22.maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīkos Digitālā kultūras mantojuma forumu.

Pasaules Miera dienā, 21.septembrī, ikviens, kam pieder vēsturiskie zvani, laikā no 19.00 līdz 19.15 ir aicināts piedalīties kopīgā Eiropas Zvanu akcijā, atzīmējot Pirmā pasaules kara noslēgumu.

Viss pasākumu kalendārs, kā arī iespēja pieteikt savu notikumu ir īpaši šādam nolūkam izveidotā interneta vietnē www.mantojums2018.lv .

Eiropas Kultūras mantojuma gada nacionālā koordinatore Latvijā ir Inspekcijas Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja Baiba Mūrniece, tālr. 67326602, e-pasts:baiba.murniece@mantojums.lv