Atklāts konkurss uz Rīgas reģionālās nodaļas valsts inspektora ierēdņa amatu

Atklāts konkurss uz Rīgas reģionālās nodaļas valsts inspektora ierēdņa amatu

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  izsludina atklātu konkursu uz Rīgas reģionālās nodaļas valsts inspektora ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentiem: 

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
  • augstākā izglītība arhitektūrā, vēsturē vai mākslas vēsturē;
  • vismaz divu gadu darba pieredze ar kultūras mantojumu saistītā jomā, izpratne par kultūras mantojuma mūsdienu saglabāšanas filozofiju (par priekšrocību tiek uzskatīta darba pieredze valsts pārvaldē - personām saistošu lēmumu pieņemšanā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā);
  • labas vismaz divu svešvalodu zināšanas;
  • B kategorijas autovadītāja tiesības;
  • zināšanas un izpratne par kultūras pieminekļu saglabāšanu, un par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības būtiskāko normatīvo aktu regulējumu;
  • spējas ātri uztvert un novērtēt kultūras pieminekļu tehnisko stāvokli un apdraudējumu, prasme analizēt un formulēt viedokli;
  • analītiska domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta saziņas kultūra;
  • labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office), prasme strādāt ar fototehniku, teicamas lietvedības prasmes. 

Pretendentiem 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz pieteikuma dokumenti (aptaujas lapa un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) Inspekcijas Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu pieteikumu elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: renate.lizbovska@mantojums.lv, vai pa pastu (Rīga, Mazā Pils iela 17/19, LV-1050). Konkursa materiāli publicēti Inspekcijas tīmekļa vietnes www.mantojums.lv sadaļā „vakances”.

09.03.2018.