VKPAI veikusi izpēti un nostiprinājusi Lielo kapu aizsargājamo robežu līdz pat Senču ielas ietvei

VKPAI veikusi izpēti un nostiprinājusi Lielo kapu aizsargājamo robežu līdz pat Senču ielas ietvei

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) veikusi izpēti 5000 m2 Lielo kapu Senču ielai piegulošās teritorijas. Ģeofizikālās apsekošanas rezultāti skaidri parāda apbedījumu zonas, kas konstatētas līdz pat Senču ielas ietvei. Attiecīgi VKPAI precizējusi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Dārzu un parku arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālajām celtnēm” robežu līdz Senču ielas ietvei.

Tas nozīmē, ka jebkuri kultūrvēsturiski elementi – kapličas, kapakmeņi, apbedījumi – ir saglabājama kultūras pieminekļa vērtība, ko aizliegts iznīcināt, realizējot turpmākus attīstības projektus. Izpēte un nostiprinājums vēlreiz apliecina iespējamā tramvaja līnijas izbūve veicama tikai Senču ielas gabarītos.

Ģeofizikāla apsekošana veikta ar radiolokācijas metodi 5000 m2 lielā platībā ar datu pēcapstrādi un analīzi. Pētnieki identificēja signālus no daudziem lokāliem objektiem un to grupām, kas pēc rakstura, ieguves dziļuma, salīdzinot ar agrākiem pētījumiem (piemēram, Rīgas Brāļu kapos), ir saistāmi ar apbedījumiem un to konstrukcijām. To atrašanās dziļums variē no 1,8 m līdz 2,5 m zem zemes virsmas. Izpētes veicēji vērš uzmanību, ka pēc zinātniskiem pētījumiem senu apbedījumu īpašības pakāpeniski līdzsvarojas ar ietverošo vidi, apgrūtinot to identifikāciju, tādēļ iespējams, ka apsekotajā teritorijā papildus varētu atrasties līdzīgi objekti. Minēto izpēti VKPAI pasūtīja, reaģējot uz sabiedrības satraukumu, precizētu un zinātniski pamatotu kultūras pieminekļa robežu, kā arī lai iegūtu pamatojumu turpmāku lēmumu pieņemšanai attiecībā uz infrastruktūras attīstības projektiem.

Atgādinām, ka VKPAI ir aizliegusi Lielajos kapos veikt sakopšanas darbus ar smago tehniku, kā arī izvirzījusi citus kopšanas nosacījumus, un arī turpmāk kontrolēs to izpildi Lielo kapu teritorijā.