Izsludināts iepirkums kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un izpētei Rail Baltic trasē

Izsludināts iepirkums kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un izpētei Rail Baltic trasē

Eiropas Dzelzceļa līnijas atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nosacījumam veikt kompleksu kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu visas trases garumā, kā arī teritorijās, kuras fiziski vai vizuāli ietekmēs dzelzceļa līnijas izbūve, veicot trases teritorijas izpēti pirms detalizētu risinājumu izstrādāšanas, izsludinājusi iepirkumu par kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un izpēti. Pēc Eiropas Dzelzceļa līniju sniegtās informācijas atklātais konkurss izsludināts, lai izvēlētos ne mazāk kā trīs konkursa uzvarētājus.

Informācija par iepirkumu: http://edzl.lv/lv/aktualitates/projekta-jaunumi/izsludinats-iepirkums-kulturas-vertibu-apzinasanai.html