Lielo kapu memoriālo celtņu sakārtošanā šogad plānots ieguldīt 170 000 eiro

Lielo kapu memoriālo celtņu sakārtošanā šogad plānots ieguldīt 170 000 eiro

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas kontrolē Rīgas pieminekļu aģentūra (RPA) dārzu un parku ansambļa „Lielie kapi” kultūrvēsturiskas nozīmes memoriālo celtņu sakārtošanā, šogad plāno ieguldīt 170 000 eiro valsts budžeta finansējuma; pērn dažādu darbu veikšanai izmantoti 29 929,89 eiro valsts budžeta finansējuma.

2017. gadā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) ir precizējusi „Lielo kapu” teritorijas robežas, ir panākta transporta infrastruktūras neizvietošana kapu teritorijā. Atbilstoši VKPAI prasībām, RPA ir veikusi 19 kapliču konservācijas darbus -pabeigti neatliekami glābšanas darbi 16 „Lielo kapu” kapličās – veikts šo ēku jumtu segumu remonts un pagaidu jumtu izbūve, tostarp konservācijas darbi Nikolaja Pihlava (Nicolai Pychlau) un Krēgera (Kroger) dzimtas kapličās. Inspekcija ir izvērtējusi un saskaņojusi Veicenbreijera (Weitzenbreyer) kapličas restaurācijas projektu, ko plānots īstenot līdz š.g. augustam. Tiek izstrādātas Nikolaja Pihlava un Krēgera dzimtas kapliču restaurācijas programmas.

Neatliekamos glābšanas darbus, kuru veikšana plānota vēl četrās kapličās, RPA turpinās, kad iestāsies atjaunošanas darbiem piemēroti laika apstākļi.

Rīgas pieminekļu aģentūra uzsākusi dārzu un parku ansambļa „Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm saglabāšanas koncepcijas izstrādi; tālākos, 2018. gadā veicamos darbus, aģentūra plānos atbilstoši šai koncepcijai.

Š.g. 27.-28. martā notiks Rīgas pieminekļu aģentūras organizēta starptautiska konference „Senās kapsētas un memoriāli pilsētvidē Rīgā, Latvijā, Eiropā. Teorija. Prakse. Pieredze,” kurā paredzēts izzināt Somijas, Krievijas, Vācijas, ASV, Igaunijas un Lietuvas pieredzi, lai dotu iespēju izveidot „Lielo kapu” ansambļa konceptuālo noslēguma risinājumu, un turpmākajā stratēģijā, darba plānos, restauratoru, arhitektu un ekonomistu priekšlikumos izteikto varētu realizēt praktiski.

Jau ziņots, ka dārzu un parku ansambļa „Lielie kapi” apsaimniekošanā iesaistīto institūciju pārstāvji izveidoja koordinācijas padomi kapu teritorijas sakārtošanai, lai sadarbībā rastu piemērotākos risinājumus šīs Rīgas teritorijas apsaimniekošanā un attīstīšanā, tostarp veiktu padziļinātu izpēti un konsultācijas par „Lielo kapu” attīstības koncepcijas izstrādi. Koordinācijas padomē pārstāvēta VKPAI, Rīgas domes (RD) Īpašuma departaments, SIA „Rīgas meži,” Rīgas pilsētas būvvalde, RD Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde, Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Latvijas Pareizticīgo baznīca, Latviešu – baltvāciešu biedrība Domus Rigensis, Domubiedru grupa „Lielo kapu draugi,”, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte, Latvijas Universitāte, Biedrība „Brāļu kapu komiteja,” Latvijas Mākslinieku savienība un Latvijas Arhitektu savienība.

2017. un 2018. gadā „Lielo kapu” kultūrvēsturiskas nozīmes ēku uzturēšanas darbiem Kultūras ministrija pieprasīja un guva 200 000 eiro valsts budžeta finansējuma.