Par bijušās zeķu fabrikas “Aurora”, Rīgā, Cieceres ielā 4 ēku vērtību

Par bijušās zeķu fabrikas “Aurora”, Rīgā, Cieceres ielā 4 ēku vērtību

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2016. gada 23. septembrī saņēma lūgumu sniegt atzinumu par apbūves teritorijā, kurā kādreiz atradās zeķu fabrika “Aurora”, Rīgā, Cieceres ielā 4 nojaukšanas pieļaujamību. Šī apbūve nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tādēļ Inspekcija par būvju nojaukšanu lēmumu nepieņem, tomēr tā atrodas Rīgas pašvaldības noteiktā apbūves aizsardzības teritorijā “Āgenskalns”, kur nosacījumus apbūves aizsardzībai kontrolē pašvaldība. Inspekcijas speciālisti vērsa uzmanību, ka ražošanas korpuss un administratīvā ēka ir kultūrvēsturiski vērtīgas eklektisma stila būves, kas pārstāv Pārdaugavas industriālā mantojuma arhitektūru, un ieteica ēkas īpašniekam izskatīt iespēju tās saglabāt, veikt ēku konservāciju, nākotnē vēsturiskos būvapjomus integrējot jaunajā apbūvē. Veiksmīgi piemēri vēsturisko industriālo būvapjomu saglabāšanā Rīgā ir apartamentu komplekss “Ģipša fabrika” un “VEF” teritorijā esošās apbūves reģenerācija.