Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija aicina izvērtēt pirmpirkuma tiesību izmantošanu Lielo kapu gadījumā

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija aicina izvērtēt pirmpirkuma tiesību izmantošanu Lielo kapu gadījumā

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim  „Dārzu un parku arhitektūras ansamblim „Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm  ir izcila kultūrvēsturiskā vērtība Rīgas un Latvijas vēsturē. Lielajos kapos ir koncentrēts daudzveidīgs memoriālās kultūras objektu krājums, kurā pārstāvēti kapu darbības laikā valdošie stili no baroka līdz jūgendstilam. Pieminekļu izgatavošanā ir piedalījušies Rīgā un Latvijā pazīstami būvuzņēmēji un tēlnieki. Izcilākajiem kapu pieminekļu paraugiem ir piešķirts valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statuss, taču ne mazāk kultūrvēsturiski nozīmīgi ir arī pārējie Lielajos kapos esošie pieminekļi.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ilgstoši ir izvirzījusi prasības „Lielo kapu” neatliekamu saglabāšanas pasākumu izpildei, nosūtījusi priekšrakstus par veicamajiem darbiem, kā arī sodījusi par nodarītiem bojājumiem. Sagatavoti arī priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos. Situācija „Lielajos kapos” arī vairākkārt pārrunāta ar visām ieinteresētajām pusēm, kā rezultātā vērtību saglabātības stāvoklis nedaudz uzlabojies, taču ne tādā mērā, lai gūtu pārliecību, ka apdraudējums ir novērsts. Saņemot Rīgas domes Īpašuma departamenta iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par valsts pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija kā spēcīgu papildus garantiju Lielo kapu saglabāšanai ir ierosinājusi izvērtēt pirmpirkuma tiesību izmantošanu Kultūras ministrijā.

  

Informāciju sagatavoja:

Alma Kaurāte-Java
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste
T. 67326602, alma.kaurate-java@mantojums.lv