Plenērā meklē risinājumus “Dzejnieka Raiņa dzīvesvieta Berķenelē” saglabāšanai un aizsardzībai

Plenērā meklē risinājumus “Dzejnieka Raiņa dzīvesvieta Berķenelē” saglabāšanai un aizsardzībai

No  5. līdz 7.augustam Raiņa mājā Berķenelē  notika  arhitektu plenērs “Mantojuma tektonika”. Plenēra mērķis, piesaistot arhitektu  komandas   profesionālo un radošo atbalstu,   saņemt visoptimālākos risinājumus valsts vēstures pieminekļa “Dzejnieka Raiņa dzīvesvieta Berķenelē” saglabāšanai un aizsardzībai.  Plenērā piedalījās arhitekti  Jānis Dripe, Laimonis Šmits, Inguna Kokina, Kristaps Vestmanis un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperts Rihards Pētersons.

Plenēra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar  Daugavpils novada pašvaldības iecerēm  Berķeneles pusmuižas kompleksa attīstībai, kuras prezentēja Daugavpils novada Kultūras pārvaldes  vadītāja Ināra Mukāne un Kultūras mantojuma daļas vadītāja Brigita Madelāne. Savukārt, Raiņa un Aspazijas mājas vadītāja, pētniece  Gaida Jablovska dalījās ar pieredzi Raiņa dzīves vietu  atjaunošanā Jēkabpils novadā, Preiļu novadā, Jūrmalā un Rīgā.

Lai apzinātu Berķeneles  pusmuižas kompleksa apbūves  raksturu un  mantojuma vērtības, eksperti tika lūgti izteikt savu viedokli par šīs vietas praktiskās saglabāšanas metodēm, iespējamo vietas  attīstību un izmantošanu. Plenēra dalībniekiem tika stāstīts, ka Daugavpils novada Kultūras pārvaldes mērķis ir attīstīt Berķeneles pusmuižās kompleksu, restaurējot klēts un staļļa ēkas, kas kalpotu mūsdienu kultūras un mākslas procesam.   Ieceres  īstenošanai nepieciešams apjomīgs izpētes un sagatavošanās process, kas ietver sevī dažādu sfēru un līmeņu stratēģiskās attīstības plānošanu. Viens no nozīmīgākajiem elementiem ir pārdomāts konkrētās vides – pusmuižas kompleksa – arhitektoniski dizainiskais risinājums.

Jau pirmās plenēra dienas diskusiju laikā tika sniegti  dažādi ieteikumus tālākai  objekta kultūrvēsturiskajai un arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei, vēlāk arhitekti izstrādās un  iesniegs individuālus slēdzienus par Berķeneles teritorijas un objektu stratēģiskās attīstības prioritātēm un praktiskajiem risinājumiem.

 

Projekta “Arhitektu plenērs “Mantojuma tektonika” rezultātā tapa arī arhitekta Kristapa Vestmaņa mākslas objekts “Domātava”, kurš tika izstādīts Berķeneles dārzā.

“Domātava” – oriģināls arhitektonisks mākslas darbs, kurš simbolizē Raiņa daudzšķautņaino personību, viņa dzejas neizsīkstošo ietekmi mūsdienu cilvēka radošajā darbībā.

 

Plenēru finansē Daugavpils novada kultūras pārvalde un Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma ”Latvijas Valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos”

 

Vairāk informācijas:
Raiņa māja Berķenelē
Tālr.: 26638038;
berkenele@inbox.lv
www.rainamaja.lv