Preses konference par aktualitātēm saistībā ar Latvijas arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas jautājumiem

Preses konference par aktualitātēm saistībā ar Latvijas arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas jautājumiem

Pirmdien, 28. novembrī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Valsts policijas pārstāvji iepazīstinās ar aktuālo situāciju un plānotajiem pasākumiem saistībā ar Latvijas arheoloģiskā mantojuma aizsardzības jautājumiem.

Latvijas arheoloģiskajam mantojumam nopietnu apdraudējumu rada metāla detektoru izmantošana senlietu meklēšanai, kā rezultātā notiek nezinātniski rakšanas darbi arheoloģiski nozīmīgās vietās, bieži vien iegūtās senlietas pārdodot izsolēs interneta vietnēs. Šādu rakšanas darbu rezultātā, sajaucot zemes slāņus, tiek neatgriezeniski zaudēta informācija par Latvijas vēstures senākajiem posmiem, par kuriem nav rakstīto avotu vai arī ziņas tajos ir nepilnīgas. Šādā veidā tiek iznīcinātas sabiedrībai nozīmīgas vēsturiskas liecības un izpostīti gan valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, gan agrāk nezināmas senvietas, kas vēl nav iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Kopš 2013. gada ir arī spēkā grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kas nosaka, ka arheoloģiskās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas senlietas (ar datējumu līdz 17. gadsimtam ieskaitot) pieder valstij. Valsts īpašuma tiesības neattiecas uz tām senlietām, par kurām līdz 2013. gada 30. martam persona bija rakstveidā paziņojusi Inspekcijai.

Laikā no 2013. gada Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekcijas reģionālās nodaļas vairāk nekā 90 reizes ir konstatējušas būtiskus postījumus arheoloģisko pieminekļu teritorijās, kas izdarīti, ar metāldetektoru meklējot senlietas. Par konstatēto arheoloģisko pieminekļu postījumiem ir ziņots Valsts policijai, kas uzsākusi kriminālprocesus saskaņā ar Krimināllikuma 228. (kapa un līķa apgānīšana) vai 229. (kultūras pieminekļu iznīcināšana un bojāšana) pantu. Arheoloģiskās izpētes veikšanas noteikumu pārkāpšana ir arī administratīvi sodāms pārkāpums saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 89.1 un89.2, pantiem, par kuru pārkāpumu atbildību var nest gan fiziskas, gan juridiskas personas. Krimināllietu izmeklēšanas laikā 2016. gadā ir atrasti un izņemti vairāki simti arheoloģisko senlietu, par ko tiks sniegta informācija 28.novembrī.

Preses konference notiks Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pagalma zālē, Rīgā, Mazā Pils ielā 19 plkst. 14:00, ierašanās no 13:30. Novērtēsim, ja par dalību informēsiet līdz pirmdienas 28. novembra 11:00, rakstot uz e-pastu alma.kaurate-java@mantojums.lv vai zvanot 67326602.