Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 305.  sēde plānota 2018. gada 24. janvārī 14.00. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sanāksmju zālē (ieeja no Mazās pils ielas 19),  306. sēde - 7. februārī.

Sēžu darba kārtības