Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 302.  sēde plānota 2017. gada 29. novembrī 14.00. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sanāksmju zālē (ieeja no Mazās pils ielas 19). 303. sēde būs 13. decembrī 14:00.

Sēžu darba kārtības