Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 299.  sēde plānota 2017. gada 11. oktobrī 14.00. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sanāksmju zālē (ieeja no Mazās pils ielas 19). 300. sēde būs 25. oktobrī 14:00.

Sēžu darba kārtības