Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 311. sēde notiks 2018. gada 25. aprīlī 14.00. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sanāksmju zālē (ieeja no Mazās pils ielas 19). 312. sēde plānota 16. maijā.

Sēžu darba kārtības