Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Nākamā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 297.  sēde plānota 2017. gada 9 . augustā 14:00  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sanāksmju zālē (ieeja no Mazās pils ielas 19).

Sēžu darba kārtības