Ugunsnelaime Carnikavas (Siguļu) luterāņu baznīcā

Ugunsnelaime Carnikavas (Siguļu) luterāņu baznīcā

Naktī uz 2017. gada 10. decembri notika postošs ugunsgrēks, kura rezultātā bojā gājis vietējas nozīmes kultūras piemineklis – Carnikavas luterāņu baznīca (valsts aizsardzības nr. 8694), kas atrodas Carnikavas novadā, Siguļos. Arhitektūras pieminekļa īpašnieks ir Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze. 

Baznīca uzcelta 1728. gadā. Vēlāk – 1851. gadā, baznīcu paplašināja līdz 180 sēdvietām un tai piebūvēja torni. Pirmā pasaules kara laikā baznīcas soli un liela daļa iekārtas tika iznīcināta, tomēr 1924. gadā baznīcu atjaunoja. Arī pēc Otrā pasaules kara baznīcu atjaunoja, bet smailē krustu nomainīja pret gaili. Pēc 1954. gada baznīcu draudzei atņēma un turpmāk izmantoja kā ražošanas telpas. Tai piebūvētas tehniskās telpas un šajā laikā zudusi lielākā daļa baznīcas interjera. Kaut arī vairākkārt pārbūvētai, baznīcai bija saglabājies ēkas autentiskais būvapjoms, fasāžu apšuvums un apdare. Baznīca kā vienīgais koka dievnams Vidzemes piekrastē bija reģionam nozīmīgs sakrālās koka arhitektūras paraugs un nozīmīgs kultūrainavas elements.

Draudze baznīcu savā valdījumā atguva 2002. gadā, un 2009. gadā tā iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Inspekcija 2010. gadā ir saskaņojusi atjaunošanas darbu dokumentāciju un 2011. gadā izdevusi atļauju darbu veikšanai. Inspekcija ir regulāri apmeklējusi baznīcu un pārbaudījusi restaurācijas darbu gaitu, nekādus pārkāpumus nekonstatējot.

Inspekcijas rīcībā nav informācijas par ugunsdrošības prasību ievērošanu, ņemot vērā, ka to kontrole ir Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta kompetencē.

Inspekcija 11. decembra rītā ir vērsusies policijā ar lūgumu noskaidrot ugunsnelaimes iemeslus un vainīgos, kā arī pēcpusdienā tiksies ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas virsvaldi, lai pārrunātu turpmāko rīcību. 

Uguns joprojām ir viens no lielākajiem draudiem īpaši koka kultūras mantojumam. Dažu stundu laikā tas var pilnībā iznīcināt ēku un tās saturu, tā zaudējot galveno kultūras mantojuma vērtību – autentiskumu, tāpēc Inspekcija 2014. gadā ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu ir sagatavojusi un publicējusi padomus kultūras pieminekļu īpašniekiem “Ugunsdrošība kultūrvēsturiskās ēkās”. Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca 2016. gadā ir izdevusi Baznīcu ēku aprūpes grāmatas, vienā no tām pievēršot uzmanību ugunsdrošībai un ēkas apsargāšanai.