Juridiskā un pieminekļu uzskaites daļa


 vadītāja  Baiba Valentinoviča  67229400  baiba.valentinovica@mantojums.lv         
 vadītājas vietniece   Lauma Spila  67229400 lauma.spila@mantojums.lv
 referente personāla jautājumos  Renāte Lizbovska  66164785  renate.lizbovska@mantojums.lv
 speciāliste  Līga Pričina  67228590  liga.pricina@mantojums.lv 
 speciāliste  Madara Petrova  67228570  madara.petrova@mantojums.lv