Padomi


Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālisti ir izstrādājuši padomu kopumu kultūras pieminekļu saimniekiem un lietotājiem par ēku saglabāšanas jautājumiem un valsts finansējuma ieguves iespējām.