Padomi


Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti ir izstrādājuši padomu kopumu kultūras pieminekļu saimniekiem un lietotājiem par ēku saglabāšanas jautājumiem un valsts finansējuma ieguves iespējām.

UNESCO rokasgrāmata "Sakrālā mantojuma aizsardzības nodrošināšana"
Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs (latviešu, angļu un krievu valodās)