Pakalpojumi


likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 14.pants, Noteikumu Nr.916 3.2.punkts, Noteikumu Nr.473 3.punkts
likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību 12.pants; Noteikumu Nr.916 3.10.punkts un Noteikumu Nr.474 17.punkts
Noteikumu Nr.916 3.14.punkts, Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4.punkts
likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23.pants, Noteikumu Nr.916 3.8.punkts, Noteikumu Nr.474 44. un 52.punkts, Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.717 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 2.2.punkts