Pārvaldības un komunikāciju daļa


vadītāja Kristīne Ābele  67213113  kristine.abele@mantojums.lv
speciāliste  Andrelita Blusanoviča     66164783  andrelita.blusanovica@mantojums.lv 
datorsistēmu administratore  Agnese Grodza  66164784  agnese.grodza@mantojums.lv 
datorsistēmu administrators  Edgars Šulcs  66164784  edgars.sulcs@mantojums.lv