Ēku komplekss ar franciskāņu klostera un Sv. Katrīnas baznīcas paliekām