Ēku komplekss Sv. Gara konventa sētā, tagad dzīvojamās ēkas