Sabiedrības līdzdalība


Kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām kultūras mantojuma jomā:

 Agnese Rupenheite, tel. 67326602,agnese.rupenheite@mantojums.lv

 

Paziņojums par līdzdalības iespēju tiesību aktu projektu izstrādē:

  • Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”” 
  • Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumos Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”