Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma

Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma

2018.gada 1. janvārī spēkā stāsies Sakrālā mantojuma finansēšanas likums, kas radīts, lai nodrošinātu valsts finansiālu atbalstu sakrālā mantojuma finansēšanai.

Finansējumu var saņemt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošu kulta celtņu, tajā skaitā Latvijas dievnamu, klosteru kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu izpētei, atjaunošanas projektu izstrādei, konservācijai, restaurācija, remontam un citiem atjaunošanas darbiem.

Sakrālā mantojuma programmu sagatavos un finansējuma sadalījumu noteiks Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, balstoties uz priekšlikumiem sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, kurus iesniegs reliģiskās savienības (baznīca) vai reliģiskās organizācijas, kuras neietilpst nevienā reliģiskajā savienībā.
Priekšlikumus sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā mantojuma programmā, aizpildot veidlapu, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā var iesniegt līdz 2.janvāra darba dienas beigām. Ņemot vērā īso sagatavošanās laiku, 2018.gada programmas pieteikumus precizēt iespējams līdz 2018.gada 22.janvārim.

Pēc pieteikumu saņemšanas Inspekcija aicinās pārstāvjus Sakrālā mantojuma padomei, kuras sastāvu un nolikumu apstiprinās kultūras ministrs.

Inspekcijas eksperti līdz februāra vidum vērtēs pieteikumus un sagatavos programmas priekšlikumu, kuru iesniegs izvērtēšanai Sakrālā mantojuma padomē.

Inspekcija Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu apstiprinās pēc Sakrālā mantojuma padomes viedokļa izvērtēšanas.

Līgumu slēgšanu par finansējuma piešķiršanu iecerēts uzsākt 2018.gada 1.martā.

 

Pielikumi: