Eiropas kultūras mantojuma dienas


Eiropas kultūras mantojuma dienas 2019 būs veltītas restaurācijas nozares sasniegumiem ar mērķi atskatīties uz restaurācijas nozares sasniegumiem kopš neatkarības atjaunošanas un popularizēt labās prakses – pētījumos balstītus, kvalitatīvi veiktus, mūsdienu mantojuma saglabāšanas filozofijai atbilstošus – piemērus. Pasākumu programma plānota no piektdienas 13. septembra līdz svētdienai 15. septembrim, paredzot, ka piektdienā rīkotie pasākumi būs vairāk vērsti uz skolu auditoriju.

2018. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas bija veltītas Latvijas valsts izveidošanai un attīstībai. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti sastādīja sarakstu ar 101 vietu, kas atspoguļo šo tēmu, un sagatavoja izdevumu, kas drukātā formā bija pieejams pasākumu norises vietās, savukārt elektroniski ir pieejams mūsu mājaslapas sadāļā Eiropas kultūras mantojuma dienu izdevumi līdz ar iepriekšējo gadu bukletiem. 65 no bukletā minētajām vietām bezmaksas pasākumos piedāvāja iepazīt kultūras pieminekļus un to stāstus. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izsaka pateicību visiem, kas rīkoja Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumus! 

Pateicoties Eiropas Padomes iniciatīvai papildināt Eiropas kultūras mantojuma dienu iniciatīvu ar trīs aktivitātēm konkursu bērniem Eiropas kultūras mantojuma radītāji, iespēju Eiropas kultūras mantojuma dienu rīkotājiem pretendēt uz grantu sava Eiropas stāsta attīstīšanai, un grantu konkursu pārrobežu projektiem, diviem no Eiropas kultūras mantojuma radītāju konkursa uzvarētājiem no Latvijas ar pavadošo personu bija iespējams apmeklēt Eiropas Komisijas rīkotu pasākumu Strasbūrā, savukārt pārrobežu sadarbības projektu ietvaros ar Eiropas Komisijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika sarīkots semināru cikls un sagatavota publikācija "Apciemojot kaimiņus ”.

Lai arī Latvijas valts izveidošanai un attīstībai veltītās Eiropas kultūras mantojuma dienas aizvadītas, aicinām pastāvīgi iepazīt ar Latvijas valstiskuma veidošanos saitītās vietas Rīgas centrā, kas apkopota kartē https://goo.gl/hex3db.

 

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2018

Šogad pasākumi notiks 64 vietās visā Latvijā. Programma piedāvā ne tikai iepazīties ar vietām un notikumiem, kas cieši saistīti un liecina par valsts idejas rašanos, piemēram, izstaigājot Baumaņu Kārļa vietas Limbažos, apmeklējot Dziesmu dienu Dikļos vai Franča Trasuna muzeju “Kolnasāta”, bet arī apzināties, kas ir mantojums, ko radām nākotnei, piemēram, ekskursijā iepazīstot Rīgas pils Kastellas jauno arhitektūru vai izpētot Latvijas Nacionālo bibliotēku kultūras kanona spēlē.

Atceroties nozīmīgākās Latvijas atbrīvošanas kara laika norises, Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes” piedāvās foto orientēšanos pa Kalpaka bataljona pēdām, savukārt Brāļu kapos tiks iedegts jaunais izgaismojums. Starpkaru periodā sasniegto, būs iespējams iepazīt, apmeklējot skolu programmā celtās ēkas visos Latvijas reģionos, izzinot Ķeguma HES celtniecību, Gulbenes staciju ar dzelzceļnieku koloniju, VEF rūpnīcas ražojumus VEF muzejā un iepazīstot Jāņa Daliņa vietas Valmierā, Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju “Pikšas” un jaunsaimnieka saimniecību Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā.

Vietas, kas saistītas ar pretošanās kustību, kā arī idejām un kustībām, kas nodrošināja nozīmīgu vērtību saglabāšanu, varēs izzināt: dodoties ekskursijā nacionālās pretošanās kustības vietā – Stompaku purvā, iepazīstot Rundāles muzeja Baznīcu mākslas ekspozīciju un Rūjienas luterāņu baznīcas atjaunošanas stāstu pēc ugunsgrēka 1974. gadā, kas ar Sakrālā mantojuma programmas atbalstu turpinās šogad. Notikumus, kas saistīti ar Atmodu un valsts atgūšanu, izzināt aicinās Slutišķos, atceroties Daugavpils HES projektu, kā arī Tautas frontes muzejā un Salaspilī, daloties atmiņās par Slepenās radio stacijas darbību Augusta puča laikā.

Par valsts atjaunošanu un iekļaušanos starptautiskajā apritē būs iespējams uzzināt, iepazīstot Ārlietu ministrijas namu, vai piedaloties Eiropas Savienības mājas fotoorientēšnās spēlē. Atceroties pirmās Eiropas kultūras mantojuma dienas, kas 1995. gadā bija veltītas koka mantojumam Latvijā, pozitīvās izmaiņas varēs novērtēt Kalnciema ielas kvartālā un Žaņa Lipkes memoriālā, baudot latviešu kino. Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā apskatāma būs gan tā ekspozīcija – laikmetīgās mākslas darbi ainavā, gan ekskursijās un izstādē varēs uzzināt par Firksu-Pedvāles muižas kungu mājas pārbūvi.

2018. gads Eiropai un tās kultūras mantojumam ir simboliski un vēsturiski nozīmīgs, jo tas iezīmē virkni svarīgu notikumu, piemēram, simto gadadienu kopš Pirmā pasaules kara beigām un vairāku dalībvalstu neatkarības pasludināšanas, kā arī Trīsdesmit gadu kara sākuma četrsimto gadadienu. Ar mērķi mudināt atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt piederības izjūtu kopīgai Eiropas telpai šis gads pasludināts par Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Eiropas kultūras mantojuma dienas kā viens no nozīmīgākajiem ikgadējiem notikumiem kultūras mantojuma jomā Eiropā, kuru laikā 50 Eiropas kultūras konvencijas dalībvalstīs no augusta līdz oktobrim norisinās tematiski, mantojuma vietu saimnieku, entuziastu un speciālistu rīkoti kultūras pasākumi. Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā kopš 1995. gada koordinē un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, katru gadu izvēloties tēmu ko izcelt – šogad tā ir vietas, kas saistītas ar Latvijas valsts dibināšanu un attīstību.

Eiropas kultūras mantojumu dienu programma Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos.

Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi ir bez maksas, ja kāda papildus aktivitāte ir par samaksu, tas norādīts pasākumu programmā. Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Informatīvie partneri pasākumu platforma Kurpes.lv.

 
Papildus informācija:
Alma Kaurāte
67326602, alma.kaurate@mantojums.lv
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste

 

 

 

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2018

2018. gads Eiropai un tās kultūras mantojumam ir simboliski un vēsturiski nozīmīgs, jo tas iezīmē virkni svarīgu notikumu, piemēram, simto gadadienu kopš Pirmā pasaules kara beigām un vairāku dalībvalstu neatkarības pasludināšanas, kā arī Trīsdesmit gadu kara sākuma četrsimto gadadienu. Ar mērķi mudināt atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt piederības izjūtu kopīgai Eiropas telpai šis gads pasludināts par Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Eiropas kultūras mantojuma dienas kā viens no nozīmīgākajiem ikgadējiem notikumiem kultūras mantojuma jomā Eiropā, kuru laikā norisinās ap piecdesmit tūkstoši pasākumu, kas pulcē ap trīsdesmit miljonus apmeklētāju piecdesmit valstīs, izvirzītas par vienu no gada galvenajiem notikumiem.

Latvijā Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi būs veltīti Latvijas Republikas dibināšanai un attīstībai. Tajos aicināsim izzināt vietas, kas saistās ar šādām tēmām:

  1. Valsts ideja – vietas un notikumi, kas cieši saistīti un liecina par valsts idejas rašanos vai nozīmīgiem idejas attīstītājiem un virzītājiem.
  2. Valsts izcīnīšana – vietas un notikumi, kas saistīti ar nozīmīgākajām Latvijas atbrīvošanas kara laika norisēm.
  3. Valsts izveide un pašapziņa – vietas un notikumi, kas parāda starpkaru periodā sasniegto valsts pārvaldē un tautsaimniecībā, kā arī sabiedrības iesaisti valsts celšanā.
  4. Neatkarības un brīvības gara uzturēšana okupācijas laikā – vietas, notikumi un personības, kas saistītas ar pretošanās kustību, kā arī idejām un kustībām, kas nodrošināja nozīmīgu vērtību saglabāšanu.
  5. Atmoda un valsts atgūšana – vietas, kur norisinājās valsts neatkarības atjaunošanai nozīmīgi procesi.
  6. Valsts atjaunošana un iekļaušanās starptautiskā apritē – vietas, kurās notika pārvaldes sistēmas jaunradīšana un kas simbolizē Latvijas dalību starptautiskās organizācijās.
  7. Lielie sapņi – vietas, kuras radām kā mantojumu nākotnei un kas simbolizē nemitīgu Latvijas attīstību. 

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir tematiska, mantojuma vietu saimnieku, entuziastu un speciālistu veidota kultūras pasākumu programma, kuras mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai.

Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā notiks no 14.-16. septembrim. Pasākumu rīkotājus aicinām savas idejas pieteikt, rakstot alma.kaurate@mantojums.lv.