Finanšu daļa


 Vadītāja Regīna Vasiļjeva   66164786  regina.vasiljeva@mantojums.lv
 Vecākā grāmatvede Liliāna Kurzemniece 67226056  liliana.kurzemniece@mantojums.lv
 Vecākā grāmatvede Rita Konrada 67226056  rita.konrada@mantojums.lv
 Vecākā grāmatvede Svetlana Kļaviņa 67226056  svetlana.klavina@mantojums.lv