Finanšu daļa


 vadītāja  Regīna Vasiļjeva   66164786  regina.vasiljeva@mantojums.lv
 vecākā grāmatvede  Liliāna Kurzemniece 67226056  liliana.kurzemniece@mantojums.lv
 vecākā grāmatvede  Rita Konrada 67226056  rita.konrada@mantojums.lv
 vecākā grāmatvede  Svetlana Kļaviņa 67226056  svetlana.klavina@mantojums.lv