Izvešana

Izvešana

Kultūras priekšmeta pilnīga vai pagaidu izvešanas atļauja tiek izsniegta noteiktu kategoriju mākslas un antikvārajiem priekšmetiem, bet kultūras priekšmetiem, kas ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai valstij piederošas senlietas, var saņemt tikai pagaidu izvešanas atļauju.

Atļauja izvešanai no Latvijas nepieciešama:

  • priekšmetiem, kas senāki par 50 gadiem un ir saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, – tos radījušas Latvijas mākslas un kultūras rādītājos fiksētas personas un ražotnes un tie nepieder to autoriem un izgatavotājiem;
  • priekšmetiem, kas senāki par 100 gadiem neatkarīgi no to izcelsmes vietas;
  • transporta līdzekļiem, kas senāki par 75 gadiem.

Atļauja izvešanai no Latvijas nav nepieciešama:

  • priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 50 gadu laikā;
  • priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 100 gadu laikā, bet to autori vai izgatavotāji nav saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi;
  • priekšmetiem, kas ievesti no Eiropas Savienības dalībvalstīm ar īpašumpiederības vai iegādi apliecinošiem dokumentiem vai arī ar atļauju kultūras priekšmeta izvešanai no citas Eiropas Savienības dalībvalsts.

NKMP Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas eksperti labprāt informēs par noteikumiem un oficiālo procedūru, lai saņemtu atļauju kultūras priekšmeta izvešanai. Kultūras priekšmetu izvešanas atļaujai tiek piemērota valsts nodeva.

Izvešanai no ES 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes regulu par kultūras priekšmetu izvešanu, izvedot noteiktus kultūras priekšmetus no Eiropas Savienības, ir nepieciešama izvešanas atļauja, kuru Latvijā izsniedz NKMP un tā ir derīga visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.