Kurzemes reģionālā nodaļa


Reģionālā nodaļa pārzina vispārējo situāciju kultūras mantojuma aizsardzības jomā Kurzemes plānošanas reģionā.

Nodaļas vadītāja - galvenā valsts inspektore Elīna Orna 63321955 elina.orna@mantojums.lv
Valsts inspektore Baiba Ekere 63321955 baiba.ekere@mantojums.lv
Valsts inspektore Jana Mikuļska   63321955 jana.mikulska@mantojums.lv
Valsts inspektore Līga Akermane 63321955 liga.akermane@mantojums.lv
Valsts inspektore Līga Skujāne 63321955 liga.skujane@mantojums.lv

 


Nodaļas e-pasts: kurzeme@mantojums.lv 

Adrese: Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 9-10, LV-3301