Kurzemes reģionālā nodaļa


Reģionālā nodaļa pārzina vispārējo situāciju kultūras mantojuma aizsardzības jomā Kurzemes plānošanas reģionā.

Nodaļas vadītāja - galvenā valsts inspektore Elīna Orna 63321955 elina.orna@mantojums.lv
Valsts inspektore Baiba Ekere 63321955 baiba.ekere@mantojums.lv
Valsts inspektore Jana Mikuļska   63321955 jana.mikulska@mantojums.lv
Valsts inspektore Līga Skujāne 63321955 liga.skujane@mantojums.lv
       

 


Nodaļas e-pasts: kurzeme@mantojums.lv 

Adrese: Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 9-10, LV-3301

Ārkārtas situācijas laikā reģionālās nodaļas biroja klātienes apmeklējums iespējams tikai iepriekš vienojoties par apmeklējuma mērķi un laiku. Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski. Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju pārvaldes darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.