Rīgas reģionālā nodaļa


Reģionālā nodaļa pārzina vispārējo situāciju kultūras mantojuma aizsardzības jomā Rīgas plānošanas reģionā.

Nodaļas vadītāja - galvenā valsts inspektore

Ināra Bula

67213757

inara.bula@mantojums.lv

Valsts inspektore

Dace Cebule

67213757

dace.cebule@mantojums.lv

Valsts inspektore

Ilze Balode

67213757

ilze.balode@mantojums.lv

Valsts inspektore

Ingūna Podžuka

66164796

inguna.podzuka@mantojums.lv

Valsts inspektore

Liene Zemīte

67213757

liene.zemite@mantojums.lv

Valsts inspektors

Pēteris Buks

66164796

peteris.buks@mantojums.lv

Vecākā speciāliste

Daina Gibole

66164796

daina.gibole@mantojums.lv


Adrese: Rīga, Pils iela 22 (ieeja caur Pils ielu 20)

Korespondences adrese: Rīga, Mazā pils iela 19, LV-1050

Nodaļas e-pasts: riga@mantojums.lv

Ārkārtas situācijas laikā reģionālās nodaļas biroja klātienes apmeklējums iespējams tikai iepriekš vienojoties par apmeklējuma mērķi un laiku. Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski. Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju pārvaldes darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.