Vidzemes reģionālā nodaļa


Reģionālā nodaļa pārzina vispārējo situāciju kultūras mantojuma aizsardzības jomā Vidzemes plānošanas reģionā.

Nodaļas vadītāja - valsts galvenā inspektore    Ilze Liekniņa 64123834   ilze.lieknina@mantojums.lv
Valsts inspektore Dace Ķibilda 64123834 dace.kibilda@mantojums.lv  
Valsts inspektore Sandra Ziediņa 64123834 sandra.ziedina@mantojums.lv  
Valsts inspektore Sarmīte Dundure   64123834 sarmite.dundure@mantojums.lv 
Valsts inspektors Jorens Plūksnis  64123834 jorens.pluksnis@mantojums.lv 

 

Nodaļas e-pasts: vidzeme@mantojums.lv

Adrese: Cēsu novads, Cēsis, Pils laukums 5, LV-4101

Ārkārtas situācijas laikā reģionālās nodaļas biroja klātienes apmeklējums iespējams tikai iepriekš vienojoties par apmeklējuma mērķi un laiku. Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski. Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju pārvaldes darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.