Aizvadīts seminārs „Moderno tehnoloģiju izmantošana kultūras pieminekļu izpētē”

Aizvadīts seminārs „Moderno tehnoloģiju izmantošana kultūras pieminekļu izpētē”

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Norvēģijas kultūras mantojuma direktorātu 30.-31. maijā rīkoja semināru par moderno tehnoloģiju izmantošanu kultūras pieminekļu izpētē un saglabāšanā. 

Semināra ievadā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis klātesošos uzrunāja ar prezentāciju par mantojuma saglabāšanu: „Mēs arvien vairāk vērojam pārmaiņas kultūras mantojuma aizsardzībā un arvien pārliecināmies, ka, laikam ejot, kultūras mantojums kļūst arvien plašāks un daudzveidīgāks, metodes mantojuma saglabāšanā kļūst arvien radošākas, nozarē iesaistīto skaits arvien pieaug. Par vērtību saglabāšanas mērķi arvien vairāk tiek uzsvērta cilvēka dzīves kvalitāte.”

„Kultūras mantojums ir apdraudēts, jo ir trausls. Katru dienu kādas vērtības iet bojā. Mantojums ir daudz plašāks, nekā tas ir valsts kultūras pieminekļu aizsardzības sarakstā iekļautais un kas tiek pasargāts. Pārmaiņas, kas notiek Eiropā un pasaulē, par kultūras mantojumu tiek atzītas arī netradicionālas vērtības. Kultūras mantojums prasa ļoti uzmanīgu un skrupulozu pieeju – restaurāciju un atjaunošanu. Bet visa pamatā ir izpēte, dokumentēšana un profesionāla apzināšana. Tikai izprastu un apzinātu kultūras mantojumu mēs spējam saglabāt,” skaidroja Juris Dambis.

„Mūsdienu tehnoloģijas sniedz daudz plašākas iespējas – daudz ātrākas un precīzākas. Piemēram, ēku komplekss „Trīs brāļi” – ja skatāmies uz melno darbu, uzmērījuma materiālu, redzam, cik daudz ir veikti mērījumi ar ne pārāk precīziem instrumentiem – ar mērlentām un citiem elementāriem paņēmieniem. Mēs redzam laika un enerģijas ieguldījumu vērtību fiksācijā, un tomēr šis materiāls nedod pilnīgi precīzu informāciju, kas mums būtu nepieciešamas, nākotnē šādus objektu atjaunojot. Savukārt mūsdienās kultūras mantojuma dokumentēšanas metodes kļūst precīzākas. Kultūras mantojuma atjaunošanā katrai detaļai ir izšķiroša nozīme vietas tēla un īpašās noskaņas radīšanā, tāpēc vērtību fiksācijai jābūt visaptverošai un precīzai, un tieši šajā kontekstā mēs varam izmantot modernās tehnoloģijas,” seminārā uzsvēra Juris Dambis.

Seminārā ar savu pieredzi dalījās SIA “SMART engineering” pārstāvis Reinis Točelovskis, kurš norādīja, ka viņa pārstāvētais uzņēmums sniedz plaša spektra pakalpojumus 3D uzmērīšanā, dokumentēšanā, datu apstrādē un analīzē: „Viens no galvenajiem principiem, kā dēļ mēs piedāvājam šo pakalpojumu, turklāt ne tikai kultūras mantojuma saglabāšanai, ir – jo kvalitatīvāk mēs varam sagatavoties, jo precīzāki ir izejas dati, jo labāku projektu mēs varam sagatavot. Tas nozīmē, ka ir iespējams ietaupīt gan laiku, gan naudu.”

Latvijas uzņēmuma SIA „Būvinženieru konsultācijas birojs” pārstāvis Aldis Grasmanis iepazīstināja ar uzņēmuma pieredzi Doma baznīcas torņa 3D skenēšanā: „Šī pieredze jau ir vēsturiska, jo tehnoloģija ir jauna un strauji attīstās, iespējas aug ar katru dienu. Mana pieredze ir 2013. un 2014. gadā, kad mēs divos etapos izstrādājām projektu Doma baznīcai, kas ir viens no nozīmīgākajiem objektiem gan Rīgā, gan Latvijā.”

Norvēģijas Vikingu kuģu muzeja pārstāvis Bjarte Einārs Orsets semināra dalībniekus iepazīstināja ar 3D skenēšanas pieredzi dažādu materiālu un virsmu izpētē: „Esmu veicis 3d skenēšanu muzejam katru dienu septiņas stundas jau gandrīz astoņus gadus. Vikingu kuģu muzejs ir visapmeklētākais muzejs Norvēģijā, šobrīd mēs plānojam izveidot jaunu muzeju, jo ir tik daudz apmeklētāju, ka vecais muzejs ir jau kļuvis par šauru. Mums ir doma arī paplašināt izstādes un piedāvāt aizvien vairāk eksponātus mūsu apmeklētājiem. Visi muzeja eksponāti ir skenēti ar 3D un ir veikti precīzi mērījumi katram no izstādītajiem objektiem. Jaunais muzejs varētu būt gatavs 2020. gadā.”

Semināra mērķis bija iepazīstināt kultūras pieminekļu īpašniekus, pārvaldītājus, projektētājus un ar nozari saistītos speciālistus ar moderno tehnoloģiju iespējām kultūras pieminekļu saglabāšanā. Semināra pirmajā dienā Latvijas un Norvēģijas speciālisti stāstīja par tehnoloģiju izmantošanas iespējām un veiktajiem 3D skenēšanas darbiem, savukārt otrajā dienā notika skenēšanas demonstrējumi un datu ieguve.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2015. gadā un 2016. gadā ir veikusi 29 kultūras pieminekļu uzmērīšanu, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, pieeju iegūtajiem datiem nodrošinot arī kultūras pieminekļu īpašniekiem.

Semināra pirmajai dienai klātienē apmeklēja ap 70 dalībnieku, vēl apmēram tūkstotis skatījās tiešraidi. Semināra ieraksti latviešu un angļu valodā pieejami inspekcijas Youtube kanālā. 

Zandas Saulītes (LR Kultūras ministrija) un Noelles Dāle-Popes (Norvēģijas Kultūras mantojuma direktorāts) uzrunas

Juris Dambis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latvija

Izpētes un fiksēšanas nozīme kultūras pieminekļu saglabāšanā 

Reinis Točelovskis, SIA “SMART engineering”, Latvija

Moderno tehnoloģiju iespējas kultūras pieminekļu izpētē un fiksēšanā

Aldis Grasmanis, SIA “Būvinženieru konsultāciju birojs”, Latvija

Doma baznīcas torņa 3D skenēšana un materiāla izmantošana

Bjarte Einārs Orsets (Bjarte Einar Aarseth), Vikingu kuģu muzejs, Norvēģija

3D skenēšanas / fotogrammetrijas / TRITOP pieredze dažādu materiālu un virsmu izpētē

Kristina Bjērlike (Kristin Bjørlykke), Nidarosas baznīcas restaurācijas darbnīca, Norvēģija

Vēsturisks ieskats dažādās izpētes metodēs un to mērķiem, kas izmantoti Nidaros baznīcā;

Eisteins Digre (Øystein Digre), Nidarosas baznīcas restaurācijas darbnīca, Norvēģija

Kā fotoskenēšana var uzlabot un racionalizēt ikdienas darbu restaurācijas darbnīcā

Marcins Gladki (Marcin Gladki), KOORDINAT AS, Norvēģija

Lāzerskenēšana un fotogrammetrija kā rīki kultūras mantojuma modelēšanā un dokumentēšanā

 

Seminārs finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” Divpusējās sadarbības Fonda līdzekļiem. 

Attēls: Fragments no SIA SV SOLUTIONS Stāmerienas pils skenējuma

Informācija medijiem:
Aija Eriņa
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Pārvaldības un komunikāciju daļa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
66164783 aija.erina@mantojums.lv