Būvniecības ieceru saskaņošana Būvniecības informācijas sistēmā

Būvniecības ieceru saskaņošana  Būvniecības informācijas sistēmā

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde apkopojusi ieteikumus būvniecības ieceru saskaņošanai ar pārvaldi, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu(BIS):

  • Pirms dokumentācijas iesniegšanas pārvaldē būvniecības iecerei jābūt iesniegtai attiecīgās pašvaldības būvvaldē. Būvvalde atver būvniecības lietu BIS, izdodot būvatļauju. Tajā minētas institūcijas, ar kurām nepieciešams projekta saskaņojums.
  • Pēc būvniecības lietas atvēršanas BIS, ir iespējams iesniegt projektu saskaņošanai ar pārvaldi.
  • Bez atvērtas būvniecības lietas, projekta iesniegšana pārvaldē nav iespējama.
  • Būvniecības ieceru saskaņošanai BIS no piedāvātajām turpmākajām darbībām (dokumentu veidiem) nepieciešams izvēlēties – BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS SASKAŅOJUMS,  turpinājumā norādot attiecīgās instances, ar kurām nepieciešams projekta saskaņojums. Šajā darbībā jāizvēlas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde TNI.
  • Darbība – NKMP ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS IESNIEGUMS – attiecas tikai uz iesniegumiem par:
  1. Pārvaldes atļaujas pagarināšanu;
  2. Iesniegums par darbu veicējiem;
  3. Labojumi jau iepriekš izsniegtajā atļaujā (būvdarbu veicēju maiņa, īpašnieka maiņa).

 

Foto: Katriona Luīze Rožlapa