Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020.gadam 1.konkursa rezultāti

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020.gadam 1.konkursa rezultāti

 

Noslēdzies 2020.gada Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 1.konkurss un pieņemti lēmumi kuriem kultūras pieminekļiem tiks piešķirts valsts budžeta finansējums. 

Konkursa 1.kārtā tika saņemti 108 pieteikumi par kopējo summu 1.4 miljoni Eur. Izvērtējot visus iesniegtos pieteikumus,  1.konkursā tika sadalīti 350 400,- Eur 46 objektiem. 

Programmas uzdevums ir sekmēt un atbalstīt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu (turpmāk – kultūras pieminekļi) izpēti, konservāciju un neatliekamu restaurāciju, nodrošinot līdzekļu sadali pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, lai glābtu lielāku kultūras mantojuma apjomu Latvijā.

Izvērtējot iesniegtos pieteikumus, prioritāri tika  atbalstīta apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kā arī pieteikumi, kuros maksimāli nodrošināta kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana. Finansējums piešķirts arī dokumentācijas izstrādei, kas turpmāk ļaus nodrošināt augstas kvalitātes saglabāšanas pasākumus kultūras pieminekļos.

Foto: R.Mūrnieks

Kultūras pieminekļi, kuriem piešķirts valsts budžeta finansējums 2020.gada 1.konkursā