Semināra "Vēsturisku ēku restaurācijas gaita un ilgtspējīga izmantošana" ieraksts

Semināra "Vēsturisku ēku restaurācijas gaita un ilgtspējīga izmantošana"  ieraksts

 

28. - 29. aprīlī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Norvēģijas kultūras mantojuma direktorātu Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā rīkoja semināru par vēsturisku ēku restaurācijas procesiem un pieredzi, kas nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.

Semināra pirmajā dienā Latvijas un Norvēģijas speciālisti dalījās pieredzē par restaurācijas gaitu vēsturiskās ēkās. Semināra otrā diena aizsākās ar Baložu muižas pārvaldnieka dzīvojamās ēkas apmeklējumu, kura laikā Mārtiņš Kuplais iepazīstināja ar ēkas tehnisko stāvokli, sniedzot ieskatu tās pārvietošanas, pārbūvju un izmantošanas vēsturē. Pēc ēkas novietošanas Brīvdabas muzejā 1936. gadā ar Pieminekļu valdes lēmumu tās lielajā zālē izvietota arhitektūras sīkdaļu ekspozīcija, kur tā atradās līdz Otrajam pasaules karam. Turpinot sadarbību starp abām iestādēm, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Baložu muižas pārvaldnieka dzīvojamajā ēkā iecerējuši veidot restaurācijas kompetenču centru ar kultūrvēsturisku detaļu krātuvi, lai attīstītu zināšanas un prasmes vēsturisku ēku atjaunošanā un pievērstu uzmanību oriģinālo detaļu saglabāšanai, radot vietu kur komplektēt pamestas kultūrvēsturiskas detaļas un atrastu tām jaunu dzīvi. Amata meistaru vadībā semināra dalībniekiem bija iespēja arī praktiski iepazīties ar metālkalumu un koka detaļu atjaunošanu.

Semināra pirmās dienas interneta tiešraides ieraksti pieejami Inspekcijas youtube kanālā.

Seminārs tika īstenots par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem