Arhitektūras un mākslas daļa


 Vadītāja  Anna Ancāne  67212565  anna.ancane@mantojums.lv
 Vadītāja vietniece Marina Levina 66164788  marina.levina@mantojums.lv
 Speciālists Aivars Igals 67223328  aivars.igals@mantojums.lv
 Speciāliste Jana Grostiņa 67223328  jana.grostina@mantojums.lv
 Speciāliste Ligita Silkāne 66164788  ligita.silkane@mantojums.lv
 Speciālists Nauris Piļāns 67223328  nauris.pilans@mantojums.lv
 Eksperte pilsētplānošanā Inguna Jekale 67223328  inguna.jekale@mantojums.lv
 Eksperte, arhitekte Liesma Markova 66164788  liesma.markova@mantojums.lv
 Eksperts, mākslas vēsturnieks Rihards Pētersons 67223328  rihards.petersons@mantojums.lv     
 Eksperte Rūta Kaminska 67213864  ruta.kaminska@mantojums.lv