Eiropas kultūras mantojuma dienas

Eiropas kultūras mantojuma dienas

2018. gads Eiropai un tās kultūras mantojumam ir simboliski un vēsturiski nozīmīgs, jo tas iezīmē virkni svarīgu notikumu, piemēram, simto gadadienu kopš Pirmā pasaules kara beigām un vairāku dalībvalstu neatkarības pasludināšanas, kā arī Trīsdesmit gadu kara sākuma četrsimto gadadienu. Ar mērķi mudināt atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt piederības izjūtu kopīgai Eiropas telpai šis gads pasludināts par Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Eiropas kultūras mantojuma dienas kā viens no nozīmīgākajiem ikgadējiem notikumiem kultūras mantojuma jomā Eiropā, kuru laikā norisinās ap piecdesmit tūkstoši pasākumu, kas pulcē ap trīsdesmit miljonus apmeklētāju piecdesmit valstīs, izvirzītas par vienu no gada galvenajiem notikumiem.

Latvijā Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi būs veltīti Latvijas Republikas dibināšanai un attīstībai. Tajos aicināsim izzināt vietas, kas saistās ar šādām tēmām:

  1. Valsts ideja – vietas un notikumi, kas cieši saistīti un liecina par valsts idejas rašanos vai nozīmīgiem idejas attīstītājiem un virzītājiem.
  2. Valsts izcīnīšana – vietas un notikumi, kas saistīti ar nozīmīgākajiem Latvijas atbrīvošanas kara laika norisēm.
  3. Valsts izveide un pašapziņa – vietas un notikumi, kas parāda starpkaru periodā sasniegto valsts pārvaldē un tautsaimniecībā, kā arī sabiedrības iesaisti valsts celšanā.
  4. Neatkarības un brīvības gara uzturēšana okupācijas laikā – vietas, notikumi un personības, kas saistītas ar pretošanās kustību, kā arī idejām un kustībām, kas nodrošināja nozīmīgu vērtību saglabāšanu.
  5. Atmoda un valsts atgūšana – vietas, kur norisinājās valsts neatkarības atjaunošanai nozīmīgi procesi.
  6. Valsts atjaunošana un iekļaušanās starptautiskā apritē – vietas, kurās notika pārvaldes sistēmas jaunradīšana un kas simbolizē Latvijas dalību starptautiskās organizācijās.
  7. Lielie sapņi – vietas, kuras radām kā mantojumu nākotnei un kas simbolizē nemitīgu Latvijas attīstību.

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir tematiska, mantojuma vietu saimnieku, entuziastu un speciālistu veidota kultūras pasākumu programma, kuras mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai.

Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā notiks no 14.-16. septembrim. Pasākumu rīkotājus aicinām savas idejas pieteikt, rakstot alma.kaurate@mantojums.lv.