Aicinām darbā juristu

Aicinām darbā juristu

Apzinoties, ka kultūras mantojuma saglabāšanai nepieciešama jauna pieeja, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir uzsākusi sava darba pārkārtošanu, arvien lielāku uzmanību pievēršot konsultācijām un atbalstam kultūras pieminekļu īpašniekiem, uzticoties tiem, kam ir pieredze un zināšanas, un kas atrodas vistuvāk kultūras piemineklim, kultūras mantojuma saglabāšanas darbā iesaistot pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu.

Šādam nolūkam nepieciešams kvalificēta un ieinteresēta jurista ieguldījums. Tāpēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina darbjuristu Kultūras mantojuma politikas daļā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt ar Pārvaldes kompetenci saistītu ārējo normatīvo aktu projektus;
 • nodrošināt kultūras mantojuma politikas principu iekļaušanu citu institūciju izstrādātajos ārējos normatīvajos aktos;
 • izstrādāt ar kultūras mantojuma politikas ieviešanu saistītu iekšējo normatīvo aktu projektus;

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība tiesību zinātnē;
 • zināšanas par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības nozares būtiskāko normatīvo aktu regulējumu;
 • vismaz divu gadu pieredze administratīvajā darbā publiskajā pārvaldē;
 • ļoti labas zināšanas par administratīvo procesu iestādē, labas zināšanas administratīvajās, civiltiesībās un krimināltiesībās;
 • interese par kultūras mantojumu un tā saglabāšanu;
 • prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, apstrādāt lielu informācijas apjomu, kā arī paust un pamatot viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas;
 • labas darba organizācijas prasmes, stratēģiska, konceptuāla, analītiska un radoša domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Piedāvājam:

 • amatam noteikta 9. algu grupa ar mēnešalgu 1050 EUR (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • labus darba apstākļus ar darbavietu Vecrīgā;
 • dinamisku un iedvesmojošu darbu, profesionālu un draudzīgu kolektīvu, iespējas pilnveidot savas zināšanas kultūras mantojuma aizsardzības jomā, tajā skaitā, starptautiskā vidē.

 

Pieteikumu un CV lūdzam sūtīt referentei personāla jautājumos elektroniski uz e-pastu: renate.lizbovska@mantojums.lv līdz 2019.gada 25.aprīlim. Tālrunis uzziņām 66164785.

 

 

Aicinām darbā ekspertu darbam ar kultūras priekšmetu aprites jautājumiem

Galvenie pienākumi saistīti ar kultūras priekšmetu aprites jautājumiem, īpaši ar UNESCO 1970. gada Konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un nodošanas aizliegšanas līdzekļiem un UNIDROIT Konvencijas par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem ieviešanu Latvijā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība tiesību vai humanitārajās zinātnēs vai mākslās, vēlama vismaz 10 gadu praktiskā pieredze. Ja pretendentam nav augstākā izglītība tiesību zinātnēs, tad vēlamas zināšanas par tiesību jomu;
 • izpratne par darbu valsts pārvaldē. Pieredze līdzīgā jomā (kultūras mantojuma tiesības) valsts vai privātajā sektorā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • interese par kultūras mantojuma aizsardzības jomu;
 • zināšanas un pieredze administratīvajā procesā (spēja sagatavot argumentētus, tiesību normām atbilstošus dokumentus);
 • prasme izmantot teorētiskās zināšanas praksē, kā arī izteikt un pamatot viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī apstrādāt lielu informācijas apjomu;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas (saistība ar starptautiskiem normatīviem un starptautisku sadarbību). Otras svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas zināšanas darbā ar MS Office programmām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja uzņemties iniciatīvu un pieņemt lēmumus patstāvīgi. 

Piedāvājam:

 • amatam noteikta 10 algu grupa ar mēnešalgu 1100 EUR (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • labus darba apstākļus ar darbavietu Vecrīgā;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu, iespējas pilnveidot savas zināšanas kultūras mantojuma aizsardzības jomā, tajā skaitā, starptautiskā vidē.

Pieteikumu un CV sūtīt referentei personāla jautājumos elektroniski uz e-pastu: renate.lizbovska@mantojums.lv līdz 2019.gada 14.aprīlim. Tālrunis uzziņām 66164785.