Aicinām darbā inspektoru Vidzemē

Aicinām darbā inspektoru Vidzemē

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) izsludina atklātu konkursu uz Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektora ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku) – darbavieta Cēsīs.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība arhitektūrā, vēsturē vai mākslas vēsturē;
 • vismaz divu gadu darba pieredze ar kultūras mantojumu saistītā jomā, izpratne par kultūras mantojuma mūsdienu saglabāšanas filozofiju (par priekšrocību tiek uzskatīta darba pieredze valsts pārvaldē - personām saistošu lēmumu pieņemšanā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā);
 • labas vismaz divu svešvalodu zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības;
 • zināšanas un izpratne par kultūras pieminekļu saglabāšanu, un par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības būtiskāko normatīvo aktu regulējumu;
 • spējas ātri uztvert un novērtēt kultūras pieminekļu tehnisko stāvokli un apdraudējumu, prasme analizēt un formulēt viedokli;
 • analītiska domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta saziņas kultūra;
 • labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office), prasme strādāt ar fototehniku, teicamas lietvedības prasmes.

 

Piedāvājam:

 • amatam noteikta 9 algu grupa ar mēnešalgu 900 euro (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu, iespējas pilnveidot savas zināšanas kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 26.augustam. Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas Pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), pa e-pastu - personals@mantojums.lv, vai pa pastu (Rīga, Mazā Pils iela 17/19, LV-1050). Papildus informācija pa tālruni 66164785.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai!

Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c)punktam, informējam, ka Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai  ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.

Attēls: E. Šulcs