Apstiprināta‌ ‌2020.‌ ‌gada‌ ‌Sakrālā‌ ‌mantojuma‌ ‌saglabāšanas‌ ‌programma‌

 Apstiprināta‌ ‌2020.‌ ‌gada‌ ‌Sakrālā‌ ‌mantojuma‌ ‌saglabāšanas‌ ‌programma‌

Atbilstoši Sakrālā mantojuma finansēšanas likumam Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izvērtējusi reliģisko savienību (baznīcu) iesniegtos priekšlikumus sakrālā mantojuma objektu iekļaušanai Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, ņēmusi vērā Sakrālā mantojuma padomes lēmumus un 2020. gada 11. martā apstiprinājusi Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu 2020. gadam.

Programmas ietvaros piešķirts finansējums 23 objektiem 500`000 EUR apmērā luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām. Plānots pabeigt 2018. gada programmas ietvaros iesākto jumta nomaiņu Liepājas lutera un Līksnas katoļu baznīcās, savukārt Ežu-Māļu pareizticīgo baznīcā, kam 2018. gada programmas ietvaros izstrādāts restaurācijas projekts, tiks uzsākti jumta glābšanas darbi. Arī 2020. gada programma ietvaros līdzekļi lielākoties piešķirti ēku saglabāšanai pašiem nepieciešamākajiem darbiem – jumtu sakārtošanai, atjaunošanas projektēšanai un avārijas situāciju novēršanai.

Šogad programmā saņemts rekordliels pieteikumu skaits – kopumā pieteikti darbi 108 ojektos par 4,43 miljoniem eiro. 2017. gadā tika pieņemts Sakrālā mantojuma finansēšanas likums ar kuru izveidota Sakrālā mantojuma  saglabāšanas programma. Tās pirmajā īstenošanas gadā piešķīra 1 miljonu eiro 28 baznīcu restaurācijai vai glābšanas dokumentācijas izstrādei.

Sakrālā mantojuma programma 2020. gadam (pdf)

Ar finansējuma saņēmējiem par līguma slēgšanu  pārvaldes speciālisti sazināsies individuāli.

Informācija:
Agnese Rupenheite, (67228505, agnese.rupenheite@mantojums.lv),
Ināra Bula (67228505, mailto: inara.bula@mantojums.lv)