Atklāts konkurss uz Arhitektūras daļas vadītāja amatu

Atklāts konkurss uz Arhitektūras daļas vadītāja amatu

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) izsludina atklātu konkursu uz Arhitektūras daļas vadītāja ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku).

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība arhitektūrā vai mākslas vēsturē (vēlams doktora zinātniskais grāds);
 • ne mazāk kā 10 gadu darba pieredze ar kultūras mantojumu saistītā jomā, izpratne par mūsdienu kultūras mantojuma filozofiju;
 • vismaz 5 gadu darba pieredze materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā (vēlama Latvijas arhitektūras mantojuma pārzināšana);
 • labas vismaz divu svešvalodu zināšanas;
 • spēja orientēties un iedziļināties arhitektūras projektu dokumentācijā (būvprojektos), novērtēt to tehnisko stāvokli un kultūrvēsturisku objektu apdraudējumu, iecerētos pārveidojumus, prasme analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu;
 • pieredze vai izpratne par kultūras pieminekļu pētniecisko darbu;
 • spēja sistematizēt informāciju un novērtēt arhitektūras mantojumu;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, stratēģiska, konceptuāla, analītiska un radoša domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office), zināšanas par moderno tehnoloģiju izmantošanu arhitektūrā un teritorijas plānošanā;

Piedāvājam:

 • amatam noteikta 11 algu grupa ar mēnešalgu 1380 euro (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • profesionālu un draudzīgu kolektīvu, iespējas pilnveidot savas zināšanas kultūras mantojuma aizsardzības jomā.
 • Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 18. decembrim. Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas Pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), pa e-pastu - personals@mantojums.lv, vai pa pastu (Rīga, Mazā Pils iela 17/19, LV-1050).

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai!

Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c) punktam, informējam, ka Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai  ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.