Izsludināta pieteikšanās Eiropas mantojuma zīmes Latvijas nacionālajam konkursam

Izsludināta pieteikšanās Eiropas mantojuma zīmes Latvijas nacionālajam konkursam

Līdz šī gada 10. oktobrim Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus Latvijā, kam piemīt liela simboliska Eiropas nozīmes vērtība un kas raksturo Eiropas kopīgo vēsturi un  ES izveidi, kā arī Eiropas integrācijas procesa pamatā esošās Eiropas vērtības un cilvēktiesības, pieteikties Eiropas mantojuma zīmes Latvijas nacionālajam konkursam.

Eiropas mantojuma zīme šobrīd apvieno 48 objektus 19 Eiropas Savienības dalībvalstīs, Latvijā zīme ir piešķirta ēku kompleksam “Trīs brāļi”. Zīme sniedz iespēju Latvijas kultūrai un vēsturei nozīmīgiem objektiem ieraudzīt un atklāt sevi Eiropas vērtību un kultūrvēsturiskajā kontekstā, attīstot un pilnveidojot kopēju Eiropas identitāti un piederību tai, tajā pašā laikā saskatot nacionālo un reģionālo daudzveidību. Eiropas mantojuma zīme apliecina ideju par spēju būt vienotiem daudzveidībā.

Zīmes piešķiršana sniedz iespēju aktīvi piedalīties sadarbības tīklu veidošanas pasākumos, pieredzes apmaiņu un mācīšanos no līdzbiedriem un kopīgu projektu veidošanu.

Objektu atlase notiek divos posmos: Latvijas nacionālais konkurss un Eiropas Savienības līmeņa atlase. Katrā atlases gadā no Latvijas uz atlasi Eiropas līmenī var tikt virzīti ne vairāk kā divi pieteikumi. Nākamā atlase Eiropas līmenī paredzēta 2021. gadā.

Plašāka informācija par konkursa prasībām un norisi pieejama Eiropas mantojuma zīmes Latvijas nacionālā konkursa nolikumā.

Pieteikuma veidlapas:

1. Individuālā objekta pieteikuma veidlapa

2. Valsts nozīmes tematiskā objekta pieteikuma veidlapa

3. Starptautiskā objekta pieteikuma veidlapa

 

Papildus informācijas resursi:

Kandidātobjektu  pamatnostādnes

Eiropas mantojuma zīmes portāls un zīmi saņēmušo objektu saraksts (angļu valodā)

Eiropas mantojuma zīmes vietu facebook konts.

 

Nacionālā koordinatore: Anna Anita Cīrule (anna.anita.cirule@mantojums.lv, 67326602)