Jauna un unikāla maģistra studiju programma "Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija"

Jauna un unikāla maģistra studiju programma "Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija"

19. augustā ir licencēta jauna “Kultūras mantojuma pārvaldības un komunikācijas” maģistra studiju programma, sniedzot iespēju jau no šī gada septembra uzsākt studijas. Pieteikumu pieņemšana notiek no 24. - 28. augustam Latvijas Kultūras akadēmijā. Studijas tiks organizētas nedēļu nogalēs - ceturtdienu vakaros attālināti, piektdienu vakaros un sestdienās klātienē, ja epidemioloģiskā situācija to pieļaus.

Programma pieteikties tiek aicināti gan topošie, gan esošie kultūras mantojuma speciālisti, kultūras tūrisma eksperti, jaunie muižu īpašnieki, valsts un pašvaldību darbinieki, kuru pienākumu lokā ir kultūrvietas un citi aktīvie Latvijas mantojuma saglabātāji un sargātāji.

Licencēšanas ekspertu komisija, kas pārstāvēja nozari, Latvijas darba devēju konfederāciju un studējošos, kopīgajā ziņojumā studiju saturu un piesaistīto mācībspēku visos aspektos vērtējuši ar “izcili”.

“Plašs iesaistīto ekspertu loks ir devis iespēju aplūkot studiju programmas izstrādi no maksimāli izvērsta skatu punkta un ņemt vērā Latvijas specifikai nepieciešamās nianses, vienlaikus ievērojot Eiropas un pasaules aktuālās tendences kultūras mantojuma aizsardzības un komunikācijas jomā,” minēts ekspertu kopīgajā atzinumā.

Atzītu profesionāļu vadībā programmā ir ietverts viss problēmjautājumu loks, ar ko saskaras jebkurā no kultūras mantojuma jomām strādājošie – tiesības un ētika, vēsturiskā un mūsdienu izpratne par mantojumu un tā ilgtspējību, kultūras mantojuma saglabāšana, digitalizācija, interpretācija, ekspozīcija, dizains un pedagoģiskie aspekti, mantojums kā tūrisma un brīvā laika resurss, uzņēmējdarbība radošajās industrijās, pētniecības dizains. Programmā tiks pasniegta arī stratēģiskā vadība, integrētā komunikācija, radošā domāšana, resursu piesaiste, kas sniegs atbalstu kultūras mantojuma efektīvākai pārvaldīšanai, kā arī Erasmus sniegtās iespējas, ārvalstu un vietējo profesionāļu vieslekcijas, specializācijas prakse.

Programmas iestājpārbaudījumi notiks klātienes intervijas veidā saskaņā ar iesniegto pieteikumu:

  1. Pieteikuma anketa LKA mājas lapā
  2. Pases vai ID kartes kopija
  3. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta (diploms un tā pielikums) kopija
  4. CV (kas apliecina arī angļu valodas zināšanas, jo daļa kursu notiks angliski)
  5. Motivācijas vēstule (3000-5000 zīmes)
  6. Maksājuma izdruka par veikto reflektanta reģistrācijas maksu EUR 20 apmērā.

Programmai piešķirtas valsts budžeta apmaksātas vietas, kā arī pieejamas maksas vietas.

Programmas ir izstrādāta sadarbībā ar Vidzemes augstskolu, projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros.

 

Plašāka informācija: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/kulturas-mantojuma-parvaldiba-un-komunikacija/