Konkurss uz Kurzemes reģionālās nodaļas valsts inspektora amata vietu

Konkurss uz Kurzemes reģionālās nodaļas valsts inspektora amata vietu

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) izsludina atklātu konkursu uz Kurzemes reģionālās nodaļas valsts inspektora ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku) – darbavieta Kuldīgā.

Prasības pretendentiem:

-  atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

-  augstākā izglītība (vēlama arhitektūrā, vēsturē, mākslas vēsturē vai arheoloģijā;

- vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze ar kultūras mantojumu saistītā jomā, izpratne par kultūras mantojuma mūsdienu saglabāšanas filozofiju (par priekšrocību tiek uzskatīta darba pieredze valsts pārvaldē - personām saistošu lēmumu pieņemšanā vai materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā);

-  teicamas latviešu valodas un labas vienas svešvalodas zināšanas (vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai;

-  B kategorijas autovadītāja tiesības;

-  zināšanas un izpratne par kultūras pieminekļu saglabāšanu, un par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības būtiskāko normatīvo aktu regulējumu;

-  spējas ātri uztvert un novērtēt kultūras pieminekļu tehnisko stāvokli un apdraudējumu, prasme analizēt un formulēt viedokli;

- analītiska domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta saziņas kultūra;

-  labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office), prasme strādāt ar fototehniku, teicamas lietvedības prasmes.

 

Piedāvājam:

-  amatam noteikta 9 algu grupa ar mēnešalgu 980 euro (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

-  profesionālu un draudzīgu kolektīvu, iespējas pilnveidot savas zināšanas kultūras mantojuma aizsardzības jomā;

-    darbavietu Kuldīgā.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Konkursa pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020.gada 23.oktobrim. Pieteikums jānosūta pa pastu (Rīga, Mazā Pils iela 17/19, LV-1050), pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz 2020.gada 23.oktobrim vai jāiesniedz Pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), vai elektroniski uz e-pastu: personals@mantojums.lv šādi dokumenti ar norādi “Pieteikums konkursam uz Kurzemes reģionālās nodaļas valsts inspektora ierēdņa amatu”:

-  motivēta pieteikuma vēstule latviešu valodā;

-  parakstīts profesionālās darbības apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā, vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;

-  izglītību (diplomu) un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;

- personīgi parakstīts apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. (Apliecinājuma forma)

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai!

Papildus informācija pa tālruni 66164785.

Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c)punktam, informējam, ka Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai  ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.